HOME

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Directie en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de Directie, gevraagd en ongevraagd, op alle gebieden die voor de KNRM van belang zijn. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het toekomstige beleid, dat wordt vastgesteld door de Directie. Naast het toezicht houden in formele zin zijn de leden van de Raad van Toezicht ook nadrukkelijk als vrijwilliger betrokken en verbonden aan de KNRM. Het netwerk van de leden wordt ook ingezet ter ondersteuning en realisatie van de doelstellingen van de KNRM.

Leden van de Raad van Toezicht per 1 december 2016:

R.P.M. (Rutger) van Slobbe, voorzitter

Nevenfuncties:
President Commissaris Havenbedrijf Rotterdam NV
Voorzitter Raad van Commissarissen Cargonaut BV
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting STC Group Rotterdam
Partner Oxalis Coöperatie u.a.
Lid Strategisch Platform Logistiek/Topteam Logistiek
Lid Raad van Commissarissen van "Vanderlande Industries” te Veghel
Voorzitter Bestuur VNHSM (Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum)

Mr. D.J.R. (Derk) Lemstra, vice-voorzitter

Hoofdfunctie: Managing Partner Stibbe N.V.
Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting Jumpstart Jr.

Ing. T.E. (Thecla) Bodewes

Hoofdfunctie: DGA Thecla Bodewes Shipyards
Nevenfuncties:
Voorzitter Dutch Trade & Investment Board (DTIB)
Vice-voorzitter Raad van Toezicht AMREF Flying Doctors
Lid Raad van Toezicht Zwolse Theaters
Lid Academie De Gouden Ganzenveer
Lid Raad van Advies stoomsleepboot De Furie
Lid Advisory Board Syntus

Drs. N.W. (Niek) Hoek

Hoofdfunctie: Directeur Brandaris Capital
Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen Arcadis NV
Lid Raad van Commissarissen Anthony Veder NV
Voorzitter Raad van Toezicht VUMC Fonds
Lid Raad van Commissarissen Van Oord

A.M. (Fons) van Rooij

Partner in samenwerkingscollectief Tinke
Nevenfuncties:
voorzitter branchevereniging Nederland Filantropieland
bestuurslid Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie
bestuurslid Stuurgroep Erkenningsstelsel
bestuurslid/penningmeester stichting Groene zorg

Ir. K. (Klaas) Visser

Hoofdfunctie: Universitair Docent bij de Faculteit 3ME TU Delft
Nevenfuncties:
Voorzitter Vereniging Oud-Officieren Technische Dienst Koninklijke Marine
Bestuurslid Maritiem Genootschap Anchorites
Voorzitter Wijkkerkenraad Pauluskerk Gouda PKN
Voorzitter Stichting tot Steun Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht
Fellow van de IMarEST (Institute of Maritime Engineering, Science and Technology)
Member of the Technical Committee of the International Naval Engineering Conference and Exhibition 

DEEL DIT BERICHT