HOME

Goed doel

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is een “goed doel”, dat voor de uitvoering van haar doelstellingen afhankelijk is van donateurs en gulle gevers. Sinds 1824 behoort fondsenwerving daarom tot de kernactiviteiten van de KNRM, om de kwaliteit van het reddingswerk ook in de toekomst veilig te stellen. De KNRM wordt gesteund door 92.000 donateurs en schenkers. Wilt u ons ook steunen? Lees hier hoe u ons kunt helpen.

De KNRM is houder van het CBF keurmerk voor goede doelen, voor verantwoorde werving en besteding van donaties.

De KNRM is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkingsrecht onder het 0%-tarief. Conform de richtlijnen van de ANBI vindt u alle gegevens van de KNRM op de website www.knrm.nl. De bestuurssamenstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid, de doelstelling, de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording staan gepubliceerd in het jaarverslag.
Het fiscaal nummer (RSIN- of ANBI-nummer) van de KNRM is 0025.62.947. Geregistreerde ANBI's vindt u ook op de website van de Belastingdienst.

Ook is de KNRM een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2008, zodat de giften aan de KNRM veelal aftrekbaar zijn.

 

Logo ANBI blauw en geel       cbf keur 2017

DEEL DIT BERICHT