Waarom preventie bij de KNRM

Als maatschappelijke organisatie wil de KNRM bijdragen aan een veilig recreatief gebruik van het water. Door aandacht te besteden aan preventie, moeten verdrinking, verwonding, materiaalschade en ongerief bij de waterrecreant worden voorkomen. De KNRM hanteert als uitgangspunt bij haar preventieprogramma: veilig uit, veilig thuis!

De KNRM constateert dat de waterrecreant in bepaalde situaties gedrag vertoont dat gevaren en risico’s met zich meebrengt. De preventie uitingen van de KNRM moeten watersporters bewust maken van de gevaren en risico’s behorend bij hun gedrag, zodat zij anders gaan handelen en de risico’s mijden.

Door aandacht te besteden aan preventie zorgt de KNRM voor een (extra) binding met de waterrecreant, watersportorganisatie en samenwerkingspartners in hulpverlening.

De KNRM heeft verschillende doelstellingen per watersportgroep:

Zeiler en motorbootvaarder:

 • Bereidt zich goed voor op een vaartocht;
 • Kent de vaarregels;
 • Weet hoe hij snel hulpdiensten kan inschakelen;
 • Is zich bewust van de noodzaak om zijn motor en accu goed te controleren en handelt hiernaar;
 • Ervaren zeiler: Weer scherp worden op een goede vaartochtvoorbereiding;
 • Onervaren zeiler: Kennis, houding en gedrag om veilig te kunnen varen laten toenemen;
 • Alle zeilers: Zeiler weet waar gedoken wordt en kent de betekenis van seinvlag A.

Voor surfers:

 • Kent de gevaren en risico’s van de sport;
 • Weet hoe hij zich traceerbaar kan maken voor hulpverleners en omstanders;
 • Doet de juiste voorbereidingen om veilig te kunnen surfen.

Voor strandbezoekers:

 • Is zich bewust van gevaren van de zee, in het bijzonder het gevaar van een muistroom;
 • Heeft meer kennis waar veilig gezwommen kan worden aan de kust;
 • Heeft meer kennis omtrent zonering en de wijze van toezicht op de stranden.

Voor duikers:

 • Is zich bewust van de gezondheid/conditie van het hart en laat zich minimaal 1x per jaar controleren door een arts;
 • Weet zich goed voor te bereiden op de stek waar hij gaat duiken. Hij doet dit zowel vooraf als op locatie;
 • Gebruiken actief de duikvlag en deco boei als zij gaan duiken.