Lezingen KNRM

Lezingen door de KNRM

COVID-19: we stellen momenteel onze lezingen door corona uit. Aanvragen van een lezing in 2021 blijft vooralsnog mogelijk.

Met regelmaat verzorgt de KNRM lezingen voor groepen van dertig personen of meer. Het programma bestaat uit een korte inleiding over het werk van de KNRM, vertoning van een film en gelegenheid tot het stellen van vragen of het aangaan van discussies.

Programma

Het programma van de lezing kan naar eigen behoefte worden ingevuld. Wilt u alles weten over hoe de Redding Maatschappij in elkaar steekt en hoe we het reddingwerk op zee doen? Of heeft u behoefte aan een meer instructieve avond over bijvoorbeeld een van de volgende onderwerpen: 

  • Houd uw boot in orde en voorkom problemen
  • Uitgebreide behandeling van de aspecten van onderkoeling
  • Voorkom problemen en alarmeer effectief in nood
  • Man overboord! Hoe te voorkomen en wat te doen

Het programma kan ’s morgens, ’s middags of ’s avonds worden uitgevoerd, zowel door de weeks als in het weekend. De benodigde tijd inclusief pauze is ongeveer twee uur, waarbij een half uur tevoren apparatuur wordt opgesteld.

Kosten?

De KNRM kan als fondsenwervende stichting geen rekeningen sturen. We vragen als tegenprestatie voor de lezing een tegemoetkoming van tenminste € 75,= ten behoeve van de Redding Maatschappij en een vergoeding van de gemaakte reiskosten.
Ook gaan we graag na afloop van de lezing met ons bunkerbootje rond om een bijdrage op te halen. Het meest blij zijn we met aanmelding van nieuwe “Redders aan de wal”, de benaming van de donateurs van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Wat is er nodig?

Wij nemen zelf onze apparatuur mee, maar wij vragen u een projectiescherm te verzorgen. Een witte muur voldoet ook uitstekend. Voor een optimaal projectie resultaat moet de zaal goed verduisterd kunnen worden.

Bijtijds reserveren

Er is veel belangstelling voor lezingen van de KNRM, laat daarom 3 maanden van tevoren weten of je een lezing wilt boeken.

U kunt terecht bij de afdeling Communicatie en Fondsenwerving van de KNRM. Bel ons op 0255-548454 of mail naar cenf@knrm.nl.