Veilig duiken in Zeeland

In de Provincie Zeeland liggen sommige duikplekken dicht bij het betonde vaarwater. Denk daarbij aan Zoetersbout (Oosterschelde) en Bommenede (Grevelingenmeer). Dit geldt ook voor sommige duikplekken in zoetwater plassen zoals de Vinkeveense Plassen. Het zijn allemaal druk bevaren wateren. Op plekken die dicht bij de vaargeul liggen, is het extra belangrijk om een duikvlag te gebruiken. De scheepvaart mag ook buiten het betonde vaarwater varen en met name de visserij en recreatievaart doen dit veelvuldig. In bepaalde gebieden is het in de Oosterschelde ok toegestaan om vanaf een boot ín de betonde vaargeul te duiken.

Aan de Oosterschelde liggen een drietal duikcorridors: Bergse Diepsluis, Zeelandbrug en Strijenham. Wat hier opvalt is dat er op de kant permanente borden met een duikvlag staan. Voor deze plekken zijn in het verleden afspraken gemaakt over het gebruik van de plekken door sportduikers en beroepsvissers. Omdat het plekken zijn waar veelvuldig wordt gedoken, zijn permanente borden geplaatst. Ook hier is het belangrijk om een extra duikvlag te plaatsen. De permanente borden geven namelijk een schijnveiligheid. Sportvissers mogen bijvoorbeeld ook bij de Zeelandbrug vissen en zijn daar vaak met kleine bootjes als zij geen duikers verwachten.