Test je gezondheid

Preventief duikmedisch onderzoek

Bij een aanzienlijk deel van de duikongevallen is gebleken dat de verongelukte duiker vooraf reeds bekend was met onderliggende ziekten en gebruik van medicatie hiervoor. In de afgelopen jaren wordt sportduiken in toenemende mate beoefend door duikers die gemiddeld ouder en zijn en vaker te kampen hebben met medische bijkomstigheden.

Doel van het preventief duikmedisch onderzoek

Doel van een preventief duikmedisch onderzoek is een goed onderbouwd individueel advies voor veiliger sportduiken aan duikers geven. Dit kan eventueel door aanpassing van medicatie of het maken van specifieke keuzes in de duikomstandigheden. In sommige gevallen kan dat ook betekenen dat er een advies gegeven wordt geheel van de duiksport af te zien.

Inhoud van het preventief duikmedisch onderzoek

Bij het onderzoek wordt de algemene gezondheid van een duiker door een arts onderzocht met specifieke aandacht voor de orgaansystemen die bij het duiken tot kwetsbaarheden kunnen leiden: hart, longen en keel-neus-oor gebied. Ook vormt de arts zich een beeld van de psychische gesteldheid. Naast een algemeen vraaggesprek en lichamelijk onderzoek met uitvoer van oorspiegelen, wordt een longfunctieonderzoek gedaan. Op indicatie wordt een inspanningstest verricht en kunnen diverse andere onderzoekingen ingezet worden. De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde heeft een standaard opgesteld voor de inhoud van het duikmedisch onderzoek.

Uitkomst van het preventief duikmedisch onderzoek

In geval van chronische ziekte wordt beoordeeld hoe dit het duikveiligheidsrisico beïnvloedt. De bevindingen worden door de arts met de (aspirant) duiker besproken, waarbij vooral ook besproken wordt of er aanpassingen te maken zijn om duikongevallen te voorkómen. Zo kan medicatie aangepast worden, beperkingen aangebracht worden in de duikplannen of bijvoorbeeld aangepaste technieken voor het klaren van de oren aangeleerd worden.

Een geschikte arts om het preventief duikmedische onderzoek uit te voeren

De duikgeneeskunde is geen onderdeel van de reguliere medische opleiding. Daarom hebben de meeste artsen geen kennis van de medische gevaren van het sportduiken. Er zijn gerichte opleidingen beschikbaar die tot sportduikerarts opleiden. Dit wordt door artsen vaak naast een regulier specialisme uitgeoefend.

Er is een Europese opleidingsstandaard voor de inhoud van de opleiding voor sportduikartsen. Het is voor duikers van belang een arts te kiezen voor de uitvoer van een preventief duikmedisch onderzoek die aan actuele certificering heeft. Er is een Nederlands certificeringssysteem via de SCAS (stichting actoren in de sportgezondheidszorg) en artsen kunnen bij de European College of Baromedical Medicine (ECB) certificeren. Lijsten van gecertificeerde artsen kunnen hier gevonden worden:

Het benaderen van de eigen huisarts heeft over het algemeen niet de voorkeur, zelfs niet wanneer deze duikmedisch geschoold.

Specialistisch advies

Soms zijn er bijzondere medische omstandigheden die het kennisniveau van de gemiddelde sportduikerarts overstijgen. In deze gevallen kan het nuttig zijn advies te krijgen van een sportduikerarts met een specialistische medische achtergrond, zoals bijvoorbeeld een sportduikerarts-cardioloog of sportduikerarts-neuroloog. Via de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde kan een dergelijke arts gevonden worden.

Meer weten?

Ga naar www.duikgeneeskunde.nl of email de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde: info@duikgeneeskunde.nl

Bovenstaande artikel is tot stand is gekomen met dank aan de NVD.

Vraag het gratis duikpasje aan

Nu bestellen