HOME

Coördinator communicatie en fondsenwerving (CC&F)

Vacature coördinator communicatie en fondsenwerving (CC&F) KNRM Neeltje Jans

per 1 januari 2018

Over het reddingstation
De KNRM Neeltje Jans is één van de 45 reddingstations van de KNRM en heeft de beschikking over 2 reddingboten. De bemanning van de boten wordt gevormd door zo’n 24 vrijwilligers en 1 beroepsschipper.

Over de plaatselijke commissie
Op elk KNRM reddingstation wordt onder toezicht van de directeur het gezag uitgeoefend door een plaatselijke commissie. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de operationele gereedheid van het aan hun zorgen toevertrouwde reddingstation. Ook ziet zij erop toe dat regelmatig wordt geoefend, zowel ’s avonds als onder ongunstige weersomstandigheden. Bij reddingen belast zij zich zo nodig met de plaatselijke leiding en garandeert een goede samenwerking met het Kustwachtcentrum.

De plaatselijke commissie doet dit alles in goed overleg en intensieve samenwerking met de schipper van de reddingboot. De plaatselijke commissie vergadert circa 6 keer per jaar.

De coordinator communicatie en fondsenwerving is lid van de plaatselijke commissie. Hij of zij houdt toezicht op een correcte communicatie over de activiteiten van het reddingstation en speelt waar mogelijk een actieve rol op het gebied van fondsenwerving ten gunste van het reddingstation.

We verwachten van jou als CC&F dat...

• Je deelneemt aan vergaderingen van de plaatselijke commissie;

• Je zowel mondeling als schriftelijk goed kunt communiceren;

• Je ervaring hebt met het zowel mondeling als schriftelijk communiceren namens een organisatie;

• Je actief in samenwerking met de schipper PR activiteiten ontplooit;

• Je verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor beleid ten aanzien van (sociale) media;

• Je leiding geeft aan een team van PR-vrijwilligers op het reddingstation;

• Je collegiaal ingesteld bent en goed kunt samenwerken;

• Je de KNRM een warm hart toedraagt en daar graag een vrijwillige bijdrage aan wil leveren.

Over de KNRM

De KNRM is dé hulpverlener op het water, op zee, en ruim binnenwater. Reddingboten en vrijwilligers

zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. Op basis van

goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt. KNRM redt en helpt, kosteloos.

De KNRM is al sinds 1824 een onafhankelijke professionele reddingorganisatie. Jaarlijks redden 1.300 professioneel opgeleide vrijwilligers meer dan 3.000 mensen op zee en het ruime binnenwater.

Dankzij de meer dan 90.000 donateurs kan de KNRM kosteloos hulp bieden. De KNRM is een goed doel, zonder overheidssubsidie. De vrijwilligers staan 24 uur per dag klaar om onder alle weersomstandigheden uit te rukken.

Voor meer informatie over deze functie en over de KNRM; Dhr. Y. Casant, secretaris@neeltjejans.knrm.nl, secretaris van de plaatselijke commissie van de KNRM Neeltje Jans.

DEEL DIT BERICHT
 
 
 

Lees meer:

KNRM reddingstation Neeltje Jans Binnen

Maatschappelijke stage bij KNRM Neeltje Jans

KNRM reddingstation Neeltje Jans Binnen

Opstappers gezocht Neeltje Jans