Plaatselijke commissie van KNRM reddingstation Zandvoort

De plaatselijke commissie is het lokale bestuur van het reddingstation. De bestuurlijke aandachtsgebieden van de plaatselijke commissie zijn operationele, technische en personele zaken, oefenen en opleiden, financiën en (lokale en regionale) publiciteit.

De plaatselijke commissie is verantwoordelijk voor de operationele gereedheid van het reddingstation. Vanuit deze verantwoordelijkheid maakt de plaatselijke commissie beleid, biedt ondersteuning aan de bemanning bij de taakuitoefening en geeft adviezen.

Om de operationele gereedheid van het reddingstation te kunnen garanderen draagt de plaatselijke commissie er zorg voor dat steeds voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn voor het bemannen van de reddingboot en het KHV-voertuig. De vrijwilligers dienen voor hun taak berekend en geoefend te zijn.

De plaatselijke commissie zorgt er daarom voor dat regelmatig met het materieel geoefend wordt, ook onder ongunstige weersomstandigheden en ’s nachts.

Als het nodig belast de plaatselijke commissie zich bij reddingen of hulpverleningen met de plaatselijke leiding aan de wal. Ook ziet zij toe op begeleiding en/of nazorg voor de bemanning na een traumatische redding of actie.

De plaatselijke commissie bestaat uit:

  • Voorzitter: David Moolenburgh (burgemeester)
  • Vice-voorzitter: Marc Hermans (huisarts en medisch adviseur)
  • Secretaris: Gillis Kok
  • Penningmeester: Arnold Schröder
  • PR/CC&F: Paul Olieslager
  • COO: Anita Vossen