Historie van KNRM reddingstation Zandvoort

Oprichting
Zandvoort behoort tot één van de oudste reddingstations van de KNRM.
Met de oprichting van de N.Z.H.R.M. op 11 november 1824 werd ook Zandvoort als reddingstation aangewezen.

De heer Cornelis van de Werff werd de eerste plaatselijke bestuurder en had tot taak toezicht te houden op de reddingmiddelen en de leiding te nemen bij reddingsactie’s.
Begin januari 1825 kwam de eerste roeireddingboot naar Zandvoort en hiermee was het station Zandvoort volledig inzetbaar.

De eerste redding
De redding van de "Virgina" op 5 februari 1825 nabij Wijk aan Zee door het reddingstation Zandvoort, was de derde sinds de oprichting in november 1824 van de N.Z.H.R.M., maar de eerste redding waarbij een door de N.Z.H.R.M. beschikbaar gestelde roeireddingboot werd gebruikt.
In de archieven van de Reddingmaatschappij is deze redding als volgt beschreven:

"Onder leiding van de plaatselijk bestuurder van Zandvoort, dhr. Cornelis van der Werff, vertrok de Zandvoortse roeireddingboot over het strand richting Wijk aan Zee. Men wist niet of er al een reddingboot te Wijk aan Zee gestationeerd was. Na vele uren kwam men bij de "Virgina" aan die vast op de banken zat en de bemanning in het want. De Zandvoorters besloten de reddingboot te lanceren, maar de Wijkers hadden geen vertrouwen in hun reddingboot en nog niet geoefend met hun boot.
Helaas de Zandvoortse reddingboot sloeg vol water, maar om geen tijd te verliezen namen de Zandvoorters de reddingboot van Wijk aan Zee en gingen naar de "Virgina" en haalden de 11 bemanningsleden van boord, de twaalfde man was helaas gestorven."

De getuigschriften die aan de plaatselijke bestuurder van Zandvoort werden gestuurd moesten zonder enig bijgevoegd ceremonieel worden afgegeven. Het bestuur was huiverig de redders “voorwerpen van heldenverering” te maken.

Reddingboten
In januari 1825 kwam de eerste roeireddingboot (foto rechts boven) naar Zandvoort. De boot nr.8 werd in Zandvoort gestationeerd.

In 1941 werd de houten roeireddingboot vervangen door de "C.A.A. Dudok de Witt" (foto rechts onder). De stalen boot voorzien van een motor, gebouwd bij de werf Nic. Witsen en Vis te Alkmaar, was een geschenk van de Weduwe A.M.H. Dudok de Witt-Moltzer.

De reddingboot "Dr.Ir. S.L. Louwes" (foto onder), een houten boot gebouwd door de werf Gebr. Taat te Katwijk, kwam in 1959 naar Zandvoort. Deze boot was een geschenk aan de Reddingmaatschappij van het 'Comité Landbouw redt mee' dat de boot vernoemde naar de voedselcommissaris Louwes, die in de oorlogsjaren het Nederlandse volk belangrijke diensten heeft bewezen. Op 5 januari 1994 verliet de reddingboot "Dr.Ir. S.L. Louwes" het station Zandvoort met tranen in de ogen van vele Zandvoorters.

Op 28 januari 1995, 170 jaar na de eerste redding, kreeg Zandvoort een hypermoderne aluminium reddingboot, de "Annie Poulisse" gebouwd bij de werf Habbeké te Edam.
De "Annie Poulisse" is genoemd naar een inwoonster van Zandvoort. Uit haar nalatenschap was de KNRM in staat deze reddingboot te laten bouwen.