Boothuis van KNRM reddingstation Terschelling West

Jarenlang heeft reddingstation West Terschelling het moeten doen met de ruimte die voormalig reddingboot Carlot beschikbaar had als bemanningsverblijf. Wel wat klein, maar warm en gezellig. De belangrijkste reden dat voor het reddingstation een boothuis gebouwd werd, was dat de Carlot in 1996 het eiland ging verlaten omdat zij opgenomen werd in de reservevloot van de KNRM. Haar dagen als stationsboot waren geteld.

Op 29 oktober 1994 werd op West Terschelling een nieuw boothuis ‘Ferdinand Daniëls’ in gebruik genomen. De aanleiding voor de naamgeving van het boothuis, was dat de KNRM (mede-) erfgenaam is geworden van de nalatenschap van de heer Daniëls. De heer Daniëls uit Oegstgeest overleed op 27 januari 1994. Hij was een goede bekende van de KNRM, al jaren donateur en door zijn bestuursfunctie in een stichting die goede doelen steunt, ook nog eens op een andere wijze betrokken bij giften aan de KNRM. Ferdinand Daniels was een hartstochtelijk supporter van de KNRM. Het is daarom een groot genoegen dat zijn naam in de KNRM voortleeft. De opening van het boothuis werd gedaan door mevrouw Margo Foudraine, executeur-testamentair van de nalatenschap, en een heel goede bekende van de heer Daniëls, die verder geen familie heeft nagelaten.

De bemanningsleden van de Carlot en de Jan van Engelenburg kregen in het boothuis een bemanningverblijf en bergruimte voor overlevingspakken en een kleine rubberboot. De grond waarop het boothuis staat, heeft de KNRM voor een symbolisch bedrag van 1,- gulden verkregen van PTT telecom. Het boothuis is een ontwerp van de inmiddels overleden Jan Timmerman, oud secretaris-penningmeester van reddingstation Callantsoog en gebouwd door bouwbedrijf Bos van Terschelling. De bemanning en plaatselijke commissie hebben zich uiterst ingespannen om het gebouw zover gereed te krijgen.