Plaatselijke commissie van KNRM reddingstation Petten

Op elk reddingstation, wordt namens het bestuur, onder toezicht van de directeur, het gezag uitgeoefend door een plaatselijke commissie. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de operationele gereedheid van het aan hun zorgen toevertrouwde reddingstation. Ook ziet zij erop toe dat regelmatig wordt geoefend, zowel ’s nachts als onder ongunstige weersomstandigheden. Bij reddingen belast zij zich zo nodig met de plaatselijke leiding en garandeert een goede samenwerking met het Kustwacht Centrum en de Meldkamer Noord Holland Noord.
De plaatselijke commissie doet dit alles in goed overleg en intensieve samenwerking met de Operationele leider en de schipper van de reddingboot, die de leiding hebben het reddingstation.
Voorts houdt de plaatselijke commissie nauw verband met de directie, de operationele en de technische inspecteurs van de KNRM te IJmuiden en is verantwoordelijk voor alle rapportages van het station aan het hoofdkantoor.

De plaatselijke commissie Petten bestaat uit 4 personen:

Voorzitter: Mevr. M. van Kampen (burgemeester gemeente Schagen)

Secretaris / Penningmeester: Dhr. M. van den Driest

Lid / Coördinator communicatie en fondsenwerving: Dhr. M. Visser

Lid / Coördinator Oefenen en Opleiden: Dhr. J. Veldman