Boothuis van KNRM reddingstation Hindeloopen

Op zaterdag 15 juni 2013 heeft de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) het nieuwe bemanningsverblijf van knrm Hindeloopen officieel in gebruik genomen.

Tussen het monumentale Blauwe Loods en het huidige bemanningsverblijf, staat het nieuwe bemanningsverblijf met de naam ‘Spits schuur’, naar de schenker, de heer F.G. Spits. De openingshandeling werd verricht door mevrouw M.G. Spits-Slump, weduwe van de heer Spits.

De heer Spits kwam uit een familie van zeevarenden. Zijn grootvader Lieuwe Cornelis Spits sloeg met de roeireddingboot van Terschelling om bij de redding van de Queen of Mistley in 1880 en verloor het leven. In de jaren '50 kocht de heer Spits een Lemsteraak die uiteindelijk Hindeloopen als thuishaven kreeg. Toen de schuur bij de ligplaats leeg kwam kocht hij deze en gebruikte deze voor het onderhoud van het schip. Langzaamaan ontstond er een zeer eenvoudig vakantiehuisje, dat altijd “schuur” is blijven heten, ook toen het schip verkocht werd.
De heer Spits had de KNRM al in een vroeg stadium laten weten dat zijn “schuur” aan de KNRM geschonken werd, op voorwaarde dat de gemeente de erfpacht zou verlengen voor de KNRM. De gemeente Súdwest-Fryslân is de KNRM zeer ter wille geweest en heeft, zolang het een bemanningsverblijf blijft, de eeuwigdurende erfpacht verleend tegen een symbolisch bedrag.

Reddingstation Hindeloopen kreeg als een van de laatste reddingstations van de KNRM een eigen verblijf. Zij zetelden van oudsher in de blauwe loods, het karakteristieke boothuis op de dijk aan de haven, waar in vroeger tijden de reddingboot langs de helling te water werd gelaten.
Een aantal jaren geleden werd er tijdelijk een moderner bemanningsverblijf neergezet met de naam Sietze Politiek. Omdat dit kleine verblijf niet voldoende ruimte bood aan opslagruimte, maakte de bemanning al gebruik van het toekomstige bemanningsverblijf om de overlevingspakken op te hangen.

Met de opening van het nieuwe bemanningsverblijf komt een einde aan de versnippering. Het geschonken gebouw is grondig verbouwd en opnieuw ingericht als bemanningsverblijf. Bouwbedrijf Agricola nam de verbouwing voor zijn rekening en de Hindelooper bemanningsleden heeft door een enorme inzet een behoorlijk gedeelte van de afbouw voor haar rekening genomen.

Foto: Bolswards Nieuwsblad. (Links het oude en rechts het nieuwe boothuis)

spits schuur hindeloopen