De bemanning van KNRM reddingstation Hindeloopen

Schippers:

Jan Schram

Jasper Zweed

Motordrijver: Egbert Vos

Plv.motordrijver: Elise de Bok en Teade Hoekstra

Opstappers:

Johan Amsterdam

Mark Bax

Peter Nagelhout

Egbert Vos

Opstappers op proef:

Rocco Bruins

Gerard Heins

Sandra de Ruijter

Marc Ringnalda

Roland van der Wei

Henk Jan Kuin

Elise de Bok

Teade Hoekstra

Pieter Hilt

Sebastiaan Dassen 

Gerrit Elgersma 

Aspirant opstappers op proef: 

Femke Oosterkamp

Fem Ritchi

Tymo Huizinga 

Helpers aan de wal:

Johannes de Vlugt

Robert de Jong