Plaatselijke commissie van KNRM reddingstation Elburg

Elk reddingstation van de KNRM heeft een plaatselijk bestuur, de Plaatselijke Commissie.

In Elburg bestaat de Plaatselijke Commissie uit de volgende leden:

- Voorzitter: Jan Nathan Rozendaal

- Secretaris: Anthon Wolf

- Penningmeester: Oscar Schriever

- Coördinator Communicatie & Fondsenwerving: José Oosthoek/Hans Kleijer

- Coördinator Oefenen en Opleiden: Edwin Meppelink

De Plaatselijke Commissie is verantwoordelijk voor de operationele gereedheid van het reddingstation.

Zij dient ervoor te zorgen dat steeds voldoende geoefende vrijwilligers beschikbaar zijn voor het bemannen van de reddingboot. Ook ziet zij erop toe dat regelmatig wordt geoefend, zowel ’s nachts als onder ongunstige weersomstandigheden.

Bij reddingen belast zij zich zo nodig met de plaatselijke leiding en garandeert een goede samenwerking met het Kustwachtcentrum te Den Helder en de Meldkamer Oost Nederland te Apeldoorn.

De Plaatselijke Commissie doet dit alles in goed overleg en intensieve samenwerking met de schipper, die de leiding heeft over het reddingstation.

Twee maal per jaar vergadert de Plaatselijke Commissie met de gehele bemanning.

Voorts houdt de Plaatselijke Commissie nauw contact met de directie en de technische inspecteurs van het KNRM hoofdkantoor te IJmuiden en is verantwoordelijk voor alle rapportages van het station aan het hoofdkantoor.