Plaatselijke commissie KNRM reddingstation Den Helder

Het KNRM-reddingstation Den Helder heeft zoals alle reddingstations in Nederland een plaatselijke commissie. De Plaatselijke Commissie Den Helder bestaat uit 6 personen:

Voorzitter:

R. Kramer Pl.Commissielid sedert: 01-12-2021

Secretaris/P.R.-coördinator:

J. Spoelstra Pl. Commissielid sedert 20-01-2010

Penningmeester/Comm. en Fondsenwerving:

M. Molenaar Pl.Commissielid sinds 12-01-2019

Commissieleden:

G.Creutzberg Pl.Commissielid sedert: 29-10-2003

P.J. Weterings Pl.Commissielid sedert: 1-11- 2007

J.M Lemmen  Pl. Commissielid sedert; 01-12-2021

Wat doet een Plaatselijke Commissie?

Elke Plaatselijke Commissie heeft een groot aantal taken en verantwoordelijkheden. Hieronder worden een aantal van deze taken en verantwoordelijkheden beschreven:

De Plaatselijke Commisie heeft op- en toezicht over de middelen behorend tot haar reddingstation, zodat het reddingsstation kosteloos hulp en bijstand kan verlenen aan hen die onder de Nederlandse kust (incl. IJsselmeer, de Waddenzee en al zulke overige gebieden) in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te geraken;
De Plaatselijke Commissie zorgt ervoor dat de middelen steeds in de beste orde bewaard en onderhouden worden;
De Plaatselijke Commissie is verantwoordelijk voor een goede geoefendheid van de bemanning en dragen daartoe zorg dat ook onder ongunstige weersomstandigheden oefeningen met het materieel worden gehouden;
De Plaatselijke Commissie is redelijk autonoom maar is wel verantwoording verschuldigd aan de directie van de KNRM, die gevestigd is in IJmuiden.