Plaatselijke commissie van KNRM reddingstation Medemblik-Andijk

De twee KNRM reddingstations Medemblik en Andijk hebben een gezamenlijke Plaatselijke commissie. Gebruikelijk is dat de burgemeester van de gemeente de functie van voorzitter vervult. Zo ook in Medemblik-Andijk.

Dhr. Frank Streng  -   Voorzitter
Dhr. Klaas Kok      -    Secretaris / PR coördinator
Dhr. Siem Visser   -    Penningmeester
Dhr. Hans Bank     -   Coördinator Oefenen & Opleidingen - Andijk
Dhr. Teun Pilon     -   Coördinator Oefenen & Opleidingen - Medemblik

De commissie ziet toe op de operationele inzetbaarheid van de beide reddingstations. Zij bewaakt de continuïteit van de beschikbaarheid en het functioneren van de bemanningsleden van het reddingstation. Zij houdt toezicht op de middelen waarmee de redding- en hulpverleningsactiviteiten worden verricht. Zij zorgt voor tijdige en transparante rapportage van operationele-, technische- en financiële -zaken en toezicht op de uitvoering daarvan door de schippers en bemanningsleden.