Slider

Samenwerkingspartners

In de hulpverlening op het water werkt de KNRM nauw samen met diverse organisaties. Op het water wordt samengewerkt met de Kustwacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, reddingsbrigades en de Nogepa reddinghelikopter.

Het werkterrein van Kustwacht Nederland komt overeen met dat van de KNRM. De operationele uitvoering van het reddingwerk wordt gecoördineerd door het Kustwachtcentrum in Den Helder.

In de uitvoering van het reddingwerk wordt samengewerkt met de hulpdiensten op het land, zoals brandweer, ambulancediensten en politie.

De samenwerking is met verschillende instanties vastgelegd in convenanten, waarin de wettelijke kaders zijn vastgelegd.

De KNRM werkt onder andere samen met:

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Nederlandse Kustwacht

Het Kustwachtcentrum (KWC) is de belangrijkste samenwerkingspartner van de KNRM. Een reddingstation komt pas in actie na een alarmering door het KWC.

Kustwacht Nederland is een zelfstandige civiele organisatie die 15 taken uitvoert voor zes ministeries. (7 dienstverleningstaken en 8 handhavingstaken) Voor de uitvoering van deze taken worden varende en vliegende eenheden ter beschikking gesteld door de participerende diensten, waarvan de KNRM één is. De Kustwacht heeft met de KNRM een convenant waarin staat dat er voor iedere hulpvraag een reddingstation gealarmeerd wordt. De operationele leiding van het Kustwachtcentrum in Den Helder is in handen van de Koninklijke Marine. Het Kustwachtcentrum heeft een 24-uurs bezetting en fungeert als centraal meld-, informatie- en coördinatiecentrum.

Bezoek voor meer informatie de website van Kustwacht Nederland.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Veiligheidsregio's

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio's. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

In de regio's waar ook de KNRM actief is, hebben de Kustwacht en de KNRM een convenant gesloten met de veiligheidsregio waarin de verantwoordelijkheden voor Search and Rescue in het gemeentelijk ingedeeld gebied zijn vastgelegd.

Hiermee wordt duidelijkheid gegeven over de inzet en de operationele verantwoordelijkheden van de partners.

De KNRM heeft convenanten afgesloten met de veiligheidsregio's:

 • Groningen
 • Friesland
 • Noord-Holland Noord
 • Zaanstreek-Waterland
 • Kennermerland
 • Holland-Midden
 • Haaglanden
 • Rotterdam-Rijnmond
 • Zuid-Holland ZuidZeeland
 • Gooi- en Vechtstreek
 • Flevoland
 • Gelderland-midden
 • IJselland
Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine speelt een belangrijke rol op het gebied van ‘Search and Rescue’ (SAR): het opsporen en redden van mensen op zee die in een noodsituatie verkeren.

Het operatiegebied omvat het Nederlandse deel van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zuidhollandse- en Zeeuwse wateren. De leiding en coördinatie van SAR-acties zijn in handen van het Kustwachtcentrum.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Reddingsbrigade Nederland

De Reddingsbrigade Nederland is de koepelorganisatie met 23.000 leden verspreid over 158 aangesloten reddingsbrigades. De missie van de Reddingsbrigade is “meer veiligheid in, op en langs het water”.

Reddingsbrigade Nederland is bij diverse organisaties aangesloten, zoals bij de mondiale koepelorganisatie ILS (International Life Saving Federation), de Europese koepelorganisatie ILSE (International Life Saving Federation of Europe), en in Nederland bij NOC*NSF. Kijk voor meer informatie op de website van Reddingsbrigade Nederland.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
STC-KNRM

STC-KNRM is een dochteronderneming van STC Group en de KNRM. De STC Group is (wereldwijd) toonaangevend op het gebied van scheepvaartonderwijs en aanverwante kennis voor alle voorkomende werkzaamheden en activiteiten op haven- en logistiek- gebied.

Bij STC-KNRM worden de kennis en ervaring van STC Group en KNRM gebundeld. Hierdoor is STC-KNRM hét trainings- en expertisecentrum voor praktijkgerichte offshoretrainingen, cursussen en opleidingen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu voor scheepvaart, offshore, specifieke veiligheid en SAR (Search and Rescue) gerelateerde trainingen.

Ga naar de website van STC-KNRM.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Reddingshelikopter

Waar het Search and Rescue betreft, zijn de KNRM en Kustwacht Nederland twee handen op één buik. De Kustwacht kan in spoedeisende gevallen naast de snelle boten van de KNRM ook helikopters inzetten. De heliredders zijn door Kustwacht Nederland gecontracteerd via Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV), die de machines en het personeel levert. 

Om de onderlinge communicatie en de samenwerking goed op elkaar af te stemmen oefenen KNRM vrijwilligers en de heliredders regelmatig samen. Zodat alles, wanneer het erom spant, vlekkeloos verloopt.