Privacyverklaring Werving & Selectie

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe de KNRM omgaat met de (persoons)gegevens van haar sollicitanten tijdens het werving- en selectieproces. Onder sollicitanten worden alle kandidaten verstaan die in aanmerking willen komen voor betaalde of vrijwillige werkzaamheden bij KNRM.

De KNRM gebruikt de (persoons)gegevens van haar sollicitanten alleen in het kader van het werving- en selectieproces om de geschiktheid van de kandidaten te kunnen beoordelen. De (persoons)gegevens worden rechtstreeks verkregen van de sollicitanten en (met toestemming) via opgegeven referenties.

Wij verzamelen van onze sollicitanten: naam, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum, geslacht, motivatiebrief en CV (eventueel met foto). Afhankelijk van de functie kunnen tijdens de sollicitatieprocedure aanvullende informatie en (persoons)gegevens door de KNRM worden opgevraagd, bijvoorbeeld ter beoordeling van de geschiktheid voor de werkzaamheden. Wanneer je bijvoorbeeld solliciteert naar de functie van Lifeguard en uitgenodigd wordt voor de selectiedag, verzamelt de KNRM tevens je kleding- en schoenmaten en de resultaten van de selectiedag.

De verkregen (persoons)gegevens van afgewezen kandidaten blijven nog maximaal één maand na beëindiging sollicitatieprocedure bewaard. Met toestemming kan de KNRM de (persoons)gegevens nog één jaar langer bewaren, voor het geval in dat jaar een passende functie vrijkomt.

Op het moment dat de KNRM een kandidaat een aanbod doet of aanstelling aanbiedt, worden de persoonsgegevens gebruikt ter voorbereiding van de arbeidsovereenkomst of op te stellen aanstellingsbrief. Nadat overeenstemming bereikt is, worden alle (persoons)gegevens die de KNRM tijdens de sollicitatieprocedure heeft verkregen, onderdeel van het (personeels)dossier van de vrijwilliger of de beroepskracht.

Kandidaten kunnen op ieder moment een verzoek indienen om sollicitatiegegevens te laten verwijderen of ze in te zien.

Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over hoe de KNRM omgaat met
(persoons)gegevens kunnen worden gesteld via privacy@knrm.nl.

 Meer informatie over hoe de KNRM omgaat met persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je je hebt ingeschreven voor de KNRM-nieuwsbrief, is te lezen in onze algemene privacy verklaring.

Versie: april 2022