HOME

Privacyregeling KNRM Helpt

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (‘KNRM’, ‘Wij’ en ‘Ons’) is verplicht uw privacy te beschermen en te respecteren.

REIKWIJDTE VAN HET BELEID.

Dit beleid, samen met onze Eindgebruikerslicentieovereenkomst (“EULA”) en de daarin vermelde aanvullende gebruiksvoorwaarden, vormen samen met 'Onze Gebruiksvoorwaarden.' Die voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van:

 • De KNRM Helpt mobiele applicatiesoftware, de 'App', als u eenmaal een kopie van de App op uw mobiele telefoon of uw draagbaar apparaat hebt gedownload; en
 • Een dienst die toegankelijk is via de App of via een van onze sites, waaronder de KNRM Helpt website, (de 'Website') te vinden op https://www.knrm.nl/helpt vormen tezamen de 'Diensten'. Tenzij de Eindgebruikerslicentieovereenkomst vermeldt dat een separaat privacy-beleid van toepassing is op een bepaalde website, in welk geval slechts dat privacy beleid van toepassing is.

 

In dit beleid wordt de basis vastgelegd waarop door ons verzamelde of door u verstrekte persoonsgegevens door Ons verwerkt zullen worden. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze visie en gebruiken te begrijpen met betrekking tot persoonsgegevens en hoe wij daarmee om zullen gaan.

Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) vermelden wij hier dat de verwerker van de in verband met deze verklaring te verzamelen persoonsgegevens de KNRM is, gevestigd Haringkade 2, 1976 CP IJMUIDEN, Nederland.

INFORMATIE DIE WIJ VAN U MOGEN VERZAMELEN.

Het is Ons toegestaan de volgende gegevens over u te verzamelen en te verwerken:

 • Aangeleverde Informatie: Deze informatie zal informatie bevatten die door u als onderdeel van uw gebruik van de voorzieningen van de App is aangeleverd, ingevoerd of verwerkt op de App, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, uw naam, uw contactinformatie, gegevens van uw thuisblijver(s), het eventuele registratienummer van uw vaartuig, de lengte- en breedtegraad van de positie van uw vaartuig, de koers van uw vaartuig, de batterijstatus van uw apparaat ‘(Apparaat’), het signaal, de operator, de tijd en datum van uw reis, de werkelijke horizontale beweging en de nauwkeurigheid daarvan, van uw vaartuig , een transactie-ID, een reis-ID en klantenversies daarvan.
 • Aanvullende informatie:

 

Als u contact met Ons opneemt, mogen Wij:

 • Een register bijhouden van die correspondentie.
 • U vragen enquêteonderzoeken in te vullen die Wij voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, maar u hoeft daar niet op te reageren;
 • Gegevens van uw bezoek aan de Website waaronder, maar niet uitsluitend, verkeersgegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, of dit nu vereist is voor Ons eigen factuursysteem of anderszins, en de andere bronnen waar u toegang tot hebt.
 • Apparaat informatie: Wij mogen informatie verzamelen over het Apparaat of een computer die u gebruikt om een kopie van de App te downloaden of te streamen op uw Apparaat, met inbegrip van, indien beschikbaar, de unieke Apparaat-identificaties, besturingssystemen (waaronder begrepen de versie van het besturingssysteem van het Apparaat of de App die u gebruikt), browsertype en mobiel netwerkinformatie van het Apparaat of de computer, alsmede het telefoonnummer van het Apparaat, om in het systeem te kunnen administreren en de gezamenlijke informatie aan onze adverteerders te kunnen melden. Wij mogen Apparaat-informatie met Aangeleverde informatie verbinden en zullen deze gecombineerde gegevens als persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met dit beleid zolang ze gecombineerd zijn.
 • Locatie-informatie: Omdat de App door lokale Diensten mogelijk wordt gemaakt verzamelen en verwerken Wij informatie over uw feitelijke locatie. Sommige van de locatie gestuurde Diensten hebben uw persoonsgegevens nodig om de voorzieningen te laten werken. Als u een speciale voorziening wenst te gebruiken, zal u gevraagd worden in te stemmen met het gebruik van uw gegevens voor dat doel. U kunt op ieder moment uw instemming ongedaan maken door uw App te de-installeren.
 • Loginformatie: Als u gebruik maakt van de Diensten (waaronder door de inhoud van de Website of de App te bezoeken of te bekijken) kunnen Wij automatisch bepaalde informatie verzamelen en bewaren op onze serverlogs, waaronder, maar niet uitsluitend over Internet Protocol ('IP')-adressen, internet serviceprovider ('ISP'), zoekgeschiedenisgegevens, browsertype en taal, bekeken of laatst opgevraagde pagina's en datum- en tijdstempels.

 

Cookies.

De Website gebruikt cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van de Website. Een cookie is een klein bestandje met letters en cijfers dat Wij op uw browser of op de harde schijf van uw computer opslaan, als u daarmee akkoord gaat. Cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van uw computer wordt overgedragen. Dit maakt het voor Ons mogelijk u een goede ervaring te geven, als u de App gebruikt of de Website bezoekt, en bovendien geeft het Ons de gelegenheid de App en de Website te verbeteren.

Door het gebruik van de Website gaat u akkoord met Ons gebruik van cookies. De Website maakt melding van Ons gebruik van cookies. U dient toestemming tot het gebruik van cookies alvorens de Website te kunnen gebruiken.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Strikt-noodzakelijke cookies: Hieronder worden cookies verstaan die vereist zijn om te Website te laten werken. Dit zijn o.a. cookies die het u mogelijk maken in te loggen op een beveiligde omgeving van de Website.
 • Analyse- en prestatiecookies: Deze cookies maken het Ons mogelijk het aantal bezoekers te herkennen en bij te houden en te zien hoe bezoekers op onze Website bewegen als zij deze gebruiken. Dit helpt Ons de manier waarop de Website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld, door ervoor te zorgen dat gebruikers eenvoudig kunnen vinden wat zij zoeken.
 • Functionaliteitscookies: Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen als u de Website nogmaals bezoekt. Hierdoor kunnen Wij onze inhoud voor u personaliseren, u bij uw naam welkom heten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld, uw taal- of regiokeuze).
 • Commerciële cookies: Deze cookies leggen uw bezoek aan de Website vast, alsmede de pagina's die u bezoekt en de links die u heeft gevolgd. Wij gebruiken deze informatie om onze website en de daarop getoonde advertenties interessanter voor u te maken. Ook mogen Wij deze informatie hiervoor met derden delen.

 

In de tabel hieronder kunt u meer informatie vinden over individuele cookies en met welk doel wij die gebruiken:

Website

Naam

Doel

JSESSIONID

Session ID

De Sessie Identificatie is om te controleren dat de gebruiker is geauthentiseerd voor de website. Deze cookie is uniek per login sessie.

delphinusMemberId

Member ID

De Member ID-cookie wordt gebruikt om een unieke gebruiker te identificeren die is ingelogd en die met de website een interactie aangaat. Deze cookie wijzigt niet per individuele eindgebruiker.

delphinusRoles

User Roles

Deze cookie wordt gebruikt voor navigatie binnen de website.

Twitter gebruiker niet ingelogd

guest_id

Twitter gebruiker ingelogd

_twitter_sess

remember_checked

remember_checked_on

auth_token

guest_id

secure_session

twid

twil

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

 

Mobile App

Naam

Doel

clientlanguage

Client Language 

De taal van de eindgebruiker wordt gebruikt om te bepalen in welke taal de registratie velden voor de vaartuig gegevens moet worden gepresenteerd

safetrxServer

SafeTrx Server 

De SafeTrx Server cookie specificeert de server waar de opdracht aan is gericht

safetrxAuth

Authentication 

De Authenticatie cookie wordt gebruikt om te verifiëren dat de Authenticatie identificatie is gekoppeld aan de eindgebruiker

safetrxUserId

User ID

De User ID-cookie wordt gebruikt om de unieke eindgebruiker te identificeren die interacteert met de mobiele applicatie.

safetrxVesselId

Vessel ID

De Vessel ID-cookie wordt gebruikt om het unieke vaartuig waar wijziging(en) worden doorgevoerd te identificeren

Wij willen u erop wijzen dat derden (onder andere reclamenetwerken en externe serviceproviders zoals web traffic analysediensten) ook gebruik kunnen maken van cookies, waar Wij geen zeggenschap over hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analyse- en prestatiecookies of commerciële cookies.

U kunt cookies blokkeren door de instelling te activeren op uw browser die u toestaat de instelling van sommige of alle cookies te weigeren. Als u echter uw browser gebruikt om alle cookies te blokkeren (met inbegrip van noodzakelijke cookies) kunt u misschien niet alle delen van onze, of zelfs niet onze gehele Website betreden.

Wáár wij  uw persoonsgegevens opslaan.

De gegevens die Wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen naar- en opgeslagen op de systemen van de KNRM. De gegevens kunnen ook verwerkt worden door personeel van KNRM’s hoofdkantoor, KNRM’s Reddingbootstations, KNRM’s Alarm Centrale, de Nederlandse Kustwacht en andere partijen die betrokken zijn in reddings-, zoek- en hulpverleningsacties.  Ze kunnen ook worden verwerkt door in onze dienst werkende vrijwilligers en medewerkers, die voor Ons of voor een van onze samenwerkingspartners werken. Door uw persoonsgegevens aan te leveren gaat u akkoord met deze overdracht, het opslaan en de verwerking. Wij zullen alle redelijke, noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat er met uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy-beleid wordt omgegaan.

Alle informatie die u Ons verschaft wordt op onze beveiligde servers bewaard. Als u een password hebt gekozen waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van de Website, is het uw verantwoordelijkheid dit password geheim te houden. Wij verzoeken u uw password met niemand te delen.

Helaas is informatieoverdracht via Internet niet helemaal veilig. Hoewel Wij onze best zullen doen uw gegevens te beschermen, kunnen Wij de veiligheid van de van of naar de Website of de App overgedragen gegevens niet garanderen; overdracht is altijd voor uw eigen risico. Als Wij uw informatie eenmaal hebben ontvangen, zullen Wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen treffen om onbevoegde toegang tot uw gegevens te trachten te voorkomen.

Wij kunnen persoonsgegevens op uw apparaat verzamelen en bewaren met gebruikmaking van applicatiegegevenscaches, browser- web opslag en andere technologie.

Het gebruik van de informatie.

Het primaire gebruik van de door u aan Ons aangeleverde of door de App verzamelde gegevens, is de Dienstverlening. Dit houdt in, maar is hiertoe niet beperkt, dat bekendmaking van gegevens (met inbegrip van persoonsgegevens) aan derden het doel heeft levens en bezittingen op zee te redden.

Wij kunnen uw informatie gebruiken om met u in contact te treden via e-mail en/ of telefoon na een incident om meer te weten te komen over de - mogelijke – oorzaak/oorzaken van het incident en over de manier waarop wij hulp verleenden of daarbij op enigerlei wijze betrokken waren. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u te informeren over onze dienstverlening, de wijze waarop wij werken en over de functies van de KNRM Helpt App.

Bekendmaking van uw informatie.

In het licht van de aard en het doel van de door de App aangeboden Diensten, erkent u en gaat u akkoord met het feit dat Wij de door u aangeleverde persoonsgegevens (met inbegrip van de locatiegegevens) delen met de volgende partijen teneinde de Diensten te kunnen verlenen:

 • Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ('EMSA');
 • Nooddiensten met inbegrip van nationale kustwachten, politie en ambulancediensten;
 • Opsporings- en reddingsdienstverleners (waaronder vrijwilligersdiensten);
 • Derden, technische dienstverleners (waaronder telecommunicatiebedrijven); en
 • Iedere andere partij of overheid die behulpzaam kan zijn bij het redden van levens en bezittingen op zee.

 

Ook mogen Wij uw persoonlijke informatie bekend maken aan derden als Wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te delen of openbaar te maken om te voldoen aan de verplichtingen of eisen uit hoofde van wet- of regelgeving teneinde:

 • Onze Eindgebruikerslicentievoorwaarden (EULA) [EULA URL] af te dwingen of toe te passen en andere overeenkomsten, of om potentiële overtredingen te onderzoeken; of
 • De rechten, bezittingen of veiligheid te beschermen van u, de KNRM, onze klanten en van anderen. Dit houdt ook in het uitwisselen van informatie met andere bedrijven teneinde te beschermen tegen fraude.

Uw rechten.

De basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming daarvoor. 

 • U hebt het recht uw toestemming op ieder moment in te trekken door uw KNRM Helpt account te verwijderen via de App of door ons daartoe een verzoek te sturen via help@knrm.nl.
 • Alhoewel het niet onze bedoeling is om uw gegevens buiten de EU te distribueren, hebt u het recht om geïnformeerd te worden over de betreffende beveiligingsmaatregelen bij een dergelijke gegevens overdracht.
 • U hebt het recht om Ons een verzoek te doen tot correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
 • U hebt het recht op het overdragen van uw gegevens naar andere systemen.
 • U hebt het recht Ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende instantie, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om uw gegevens in het KNRM Helpt systeem te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
 • U hebt het recht Ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Normaalgesproken stellen Wij u op de hoogte (voordat Wij uw gegevens verzamelen), als Wij van plan zijn deze gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als Wij van plan zijn uw informatie bekend te maken aan een derde voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht deze verwerking tegen te houden uitoefenen door contact op te nemen met Ons via het e-mailadres: help@knrm.nl

 

De Website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aangeslotenen, waaronder, maar niet beperkt tot, websites waarop er voor de App of de Dienst reclame wordt gemaakt). Wij Wijzen u erop dat, als u een link naar zo'n website volgt, deze websites en eventuele diensten welke daardoor toegankelijk worden hun eigen privacy-beleid hebben en dat Wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor een dergelijk beleid of voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze websites of diensten, zoals bijvoorbeeld contact- en locatiegegevens. Controleer het beleid voor u persoonsgegevens aanlevert aan deze websites of gebruik maakt van de diensten.

Toegang tot informatie.

De AVG verleent u het recht informatie in te zien die Wij over u in bezit hebben. Uw toegangsrecht kan in overeenstemming met die verordening worden uitgeoefend. Een dergelijk verzoek is kosteloos en dient te worden aangevraagd via een e-mail aan: help@knrm.nl.

Wijzigingen aan de privacyregeling.

Eventuele veranderingen die Wij in de toekomst aan Onze privacyregeling aanbrengen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, waar wenselijk, aan u worden medegedeeld door u op de hoogte te brengen van een verandering als u de volgende keer de App opstart of op de Website inlogt. De nieuwe voorwaarden kunnen op het scherm worden getoond en er kan u gevraagd worden ze te lezen en te accepteren voordat u verder kunt gaan met het gebruik van de App of de Diensten.

Contact.

Vragen, commentaar en verzoeken met betrekking tot deze privacyregeling zijn welkom en kunt u per e-mail richten aan help@knrm.nl of per post naar KNRM, Postbus 434, 1970 AK IJMUIDEN.

Datum: 19 MAART 2018.

DEEL DIT BERICHT