Luchtfoto KNRM Hoofdkantoor in IJmuiden

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Directie en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de Directie, gevraagd en ongevraagd, op alle gebieden die voor de KNRM van belang zijn. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het toekomstige beleid, dat wordt vastgesteld door de Directie. Naast het toezicht houden in formele zin zijn de leden van de Raad van Toezicht ook nadrukkelijk als vrijwilliger betrokken en verbonden aan de KNRM. Het netwerk van de leden wordt ook ingezet ter ondersteuning en realisatie van de doelstellingen van de KNRM.

Leden van de Raad van Toezicht per 1 januari 2021:

F.J. (Frits) van Bruggen, voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Hoofddirecteur ANWB

Nevenfuncties:

 • President Commissaris Unigarant N.V.
 • President Commissaris Reis- en Rechtshulp N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen van Vereniging Hendrick de Keyser
 • Lid Raad van Toezicht Fonds Slachtofferhulp
 • Lid Raad Advies Nationale Park de Hoge Veluwe

Mr. D.J.R. (Derk) Lemstra, vice-voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Managing Partner Stibbe N.V.

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Jumpstart Jr.
 • Lid van de Raad van Advies - Economie en Bedrijfskunde (Universiteit van Amsterdam)

Ing. T.E. (Thecla) Bodewes

Hoofdfunctie:

 • DGA Thecla Bodewes Shipyards

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Scania Productions Netherlands
 • Lid Rijkscommissie Export
 • Lid Academie De Gouden Ganzenveer
 • Lid Raad van Advies stoomsleepboot De Furie
 • Beschermvrouw Stichting ‘Schipper mag ik ook eens varen’

Drs. W. (Willem) Geerlings

Nevenfuncties:

 • Lid van de raad van toezicht UMC Amsterdam 
 • Lid van de accreditatiecommissie van de NVZD
 • Lid van de beoordelingscommissie over het Citrienfonds van ZonMW
 • Vicevoorzitter van de raad van commissarissen van ONVZ
 • Medisch adviseur van Stichting Voeding Leeft

L.M.B.C. (Luzette) Kroon

Hoofdfunctie:

 • Dijkgraaf van Wetterskip Fryslân

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Centre of Expertise Water Technology
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum Enkhuizen
 • Lid en (duo) voorzitter Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
 • Lid kernteam Deltatechnologie (Topsector Water)
 • Ambassadeur Huis aan het Water
 • Ambassadeur Stichting Vaarwens

H.J. (Jeppe) Machielsen

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Nedlloyd pensioenfonds
 • Voorzitter Raad van Toezicht pf Recreatie
 • Lid Raad van Toezicht pf Nederlandse Groothandel
 • Niet uitvoerend bestuurder de Nationale apf
 • Lid Vereniging Aegon
 • Beleggingsadviescommissie Nationale Monumenten Organisatie

A.M. (Fons) van Rooij

Nevenfuncties:

 • Directeur/bestuurder SLOWTriatlon® Nederland
 • DGA HAFO Management BV

Ir. K. (Klaas) Visser

Hoofdfunctie:

 • Universitair Docent bij de Faculteit 3ME TU Delft

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Vereniging Oud-Officieren Technische Dienst Koninklijke Marine
 • Bestuurslid Maritiem Genootschap Anchorites
 • Voorzitter Wijkkerkenraad Pauluskerk Gouda PKN
 • Voorzitter Stichting tot Steun Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht
 • Fellow van de IMarEST (Institute of Maritime Engineering, Science and Technology)
 • Member of the Technical Committee of the International Naval Engineering Conference and Exhibition
 • ZZP bedrijf "KV Marine Engineering Services"