Luchtfoto KNRM Hoofdkantoor in IJmuiden

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Directie en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de Directie, gevraagd en ongevraagd, op alle gebieden die voor de KNRM van belang zijn. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het toekomstige beleid, dat wordt vastgesteld door de Directie. Naast het toezicht houden in formele zin zijn de leden van de Raad van Toezicht ook nadrukkelijk als vrijwilliger betrokken en verbonden aan de KNRM. Het netwerk van de leden wordt ook ingezet ter ondersteuning en realisatie van de doelstellingen van de KNRM.

Leden van de Raad van Toezicht per 1 juni 2020:

R.P.M. (Rutger) van Slobbe, voorzitter

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Bestuur VNHSM (Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum)
 • Lid Raad van Commissarissen Nile Dutch
 • Lid Bestuur Stichting Nedlloyd Kunstbezit
 • Partner, Oxalis Coöperatie u.a.
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht, Stichting STC Group 

Mr. D.J.R. (Derk) Lemstra, vice-voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Managing Partner Stibbe N.V.

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Jumpstart Jr.

Ing. T.E. (Thecla) Bodewes

Hoofdfunctie:

 • DGA Thecla Bodewes Shipyards

Nevenfuncties:

 • Voorzitter International Strategic Board (voorheen Dutch Trade & Investment Board)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Scania
 • Lid Raad van Toezicht Zwolse Theaters
 • Lid Academie De Gouden Ganzenveer
 • Lid Raad van Advies stoomsleepboot De Furie
 • Lid Advisory Board Syntus

F.J. (Frits) van Bruggen

Hoofdfunctie:

 • Hoofddirecteur ANWB

Nevenfuncties:

 • President-commissaris PWN
 • Lid Raad van Advies Nationaal Park de Hoge Veluwe
 • Lid bestuur Ubbo Emmius Fonds Universiteit Groningen
 • Lid Raad van Commissarissen Vereniging Hendrick de Keyser
 • Lid Algemeen Bestuur Ubbo Emmius Fonds Internationaal
 • Lid Board Global Mobility Alliance
 • Lid World Council FIA
 • Lid Nominations Committee FIA
 • Lid Board ARC (Federatie Europese ANWB’s)

Drs. W. (Willem) Geerlings

Nevenfuncties:

 • Lid van de raad van toezicht UMCAmsterdam  
 • Lid  van de accreditatiecommissie van de NVZD
 • Lid van de beoordelingscommissie over het Citrienfonds van ZonMW
 • Vicevoorzitter van de raad van commissarissen van ONVZ
 • Lid van de governancecommissie van Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 • Medisch adviseur van Stichting Voeding Leeft
 • Lid van het bestuur van Phase2Therapy
 • Voorzitter van de Stichting RijnmondNet

L.M.B.C. (Luzette) Kroon

Hoofdfunctie:

 • Dijkgraaf van Wetterskip Fryslân

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum
 • Bestuurslid Stichting Waterrecreatie Nederland
 • Lid Commissie Europa en Internationaal VNG
 • Lid Commissie Bestuur en Veiligheid VNG
 • Plv lid Congres voor Lokale en Regionale overheden Raad van Europa,
 • Lid Deltaprogramma stuurgroep Zoetwater
 • Lid Stuurgroep Waterkwaliteit
 • Lid Deltaprogramma Stuurgroep IJsselmeergebied
 • Voorzitter MRA Zaanstreek Waterland Landschapsoverleg

H.J. (Jeppe) Machielsen

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Nedlloyd pensioenfonds
 • Voorzitter Raad van Toezicht pf Recreatie
 • Lid Raad van Toezicht pf Nederlandse Groothandel
 • Lid Raad van Commissarissen PWN

A.M. (Fons) van Rooij

Hoofdfuncties:

 • Eigenaar/partner adviesbureau Think
 • Partner samenwerkingscollectief Tinke

Nevenfuncties:

 • Lid hoofdbestuur VVD
 • Voorzitter branchevereniging Nederland Filantropieland
 • Lid stuurgroep wervingsrooster
 • Bestuurslid Stuurgroep Erkenningsstelsel
 • Bestuurslid/penningmeester stichting Groene zorg

Ir. K. (Klaas) Visser

Hoofdfunctie:

 • Universitair Docent bij de Faculteit 3ME TU Delft

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Vereniging Oud-Officieren Technische Dienst Koninklijke Marine
 • Bestuurslid Maritiem Genootschap Anchorites
 • Voorzitter Wijkkerkenraad Pauluskerk Gouda PKN
 • Voorzitter Stichting tot Steun Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht
 • Fellow van de IMarEST (Institute of Maritime Engineering, Science and Technology)
 • Member of the Technical Committee of the International Naval Engineering Conference and Exhibition
 • ZZP bedrijf "KV Marine Engineering Services"