Image

Directie en management team KNRM

De Directie en het managementteam zijn belast met het besturen van de stichting KNRM, de Exploitatiestichting ten behoeve van de KNRM en de KNRM BV.

Hun werk bestaat uit het zich bij voortduring op de hoogte houden van feiten, omstandigheden en ontwikkelingen, die van belang kunnen zijn voor het reddingwezen en de Radio Medische Dienst (RMD) en voor de wijze waarop, en de middelen waarmee, de KNRM haar statutaire doel nastreeft.

De Directie stelt de Raad van Toezicht in kennis van deze feiten, omstandigheden en ontwikkelingen en doet aanbevelingen wanneer daartoe aanleiding bestaat. De bestuurdersfunctie wordt per 1 juni 2019 ingevuld door directeur Jacob Tas. Tot die tijd neemt het Management Team de taken waar, onder leiding van Cees Prins (Hoofd administratie).