Image

Directie en managementteam KNRM

De raad van toezicht benoemt de directeur, die leiding geeft aan de organisatie, bijgestaan door het door de directeur aangestelde managementteam. De reddingstations worden geleid door een lokale plaatselijke commissie, waarvan de voorzitter wordt benoemd door de raad van toezicht en waarvan de leden worden benoemd door de directeur.

De beroepsorganisatie zorgt ervoor dat de reddingstations hun werk kunnen doen, met goed materieel en met gekwalificeerde vrijwilligers. Het volgt nauwgezet alle ontwikkelingen, die de KNRM kunnen raken in haar dagelijkse uitvoering van taken en in de implementatie van de meerjarenstrategie en laat zich daar waar nodig ondersteunen door externe adviseurs over hun specifieke kennis op het gebied van financiële, juridische, sociale en maatschappelijke zaken.

De directie stelt de raad van toezicht in kennis van deze feiten, omstandigheden en ontwikkelingen en doet aanbevelingen wanneer daartoe aanleiding bestaat. De bestuurdersfunctie is ingevuld door directeur Jacob Tas