HOME

4WD rijopleiding

Samenvatting opleiding
Het doel van deze opleiding is de deelnemer te voorzien van de kennis en vaardigheden om op een veilige en verantwoorde manier een Four Wheel Drive (4WD) te gebruiken voor het uitvoeren van lifeguard werkzaamheden.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze opleiding is bedoeld voor personen die een 4WD wensen / dienen te gebruiken bij de uitvoering van lifeguard gerelateerde werkzaamheden.

Instroomeisen
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dient de deelnemer ten minste 18 jaar oud te zijn. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.

Opleidingsresultaat
Na afloop van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • Aan te geven waarvoor de KNRM haar 4WD voertuigen inzet en welke rol de bestuurder daarbij inneemt;
 • Toe te lichten welke wet- en regelgeving van toepassing is op het gebruik van de 4WD;
 • Uit te leggen welke risico factoren er zijn bij het gebruik van een 4WD en welke maatregelen de gebruikers kunnen nemen om deze risico’s te limiteren;
 • Aan te geven welke achterliggende techniek van toepassing is op de 4WD;
 • Onderhoud te plegen aan de benodigde materialen;
 • De inzet van de 4WD tijdens de bewakingsdag voor te bereiden;
 • Gecontroleerd en veilig met de 4WD te kunnen rijden.

Duur van de opleiding

 • 16 uur.

Examen

 • Onderdeel van de basisopleiding

Geldigheidsduur diploma

 • Onbeperkt

Opleidingsdata

 • 4WD Basis opleiding 8 & 9 mei 2018 
 • 4WD Basis opleiding 16 & 17 mei 2018
 • 4WD Basis opleiding 23 & 24 mei 2018 
 • 4WD Basis opleiding 29 & 30 mei 2018 
 • 4WD Basis opleiding 6 & 7 juni 2018
DEEL DIT BERICHT