Relatief rustig 2021 voor KNRM station Urk

13 januari 2022

Het was vergeleken met 2020 een relatief rustig jaar voor KNRM station Urk. 46 keer kwam het station in actie om mensen in nood te helpen. De acties waren zeer divers. Motorproblemen, touw in de schroef tot het in veiligheid brengen van personen en baby i.v.m. brand op binnenvaartschip. In totaal bracht station Urk 94 personen in veiligheid en 9 dieren. Het koude voorjaar zorgde ervoor dat veel recreanten pas laat het water opgingen in 2021.

In 2020 had de KNRM Urk te maken met 64 acties.

In 2021 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 2.200 keer uitgevaren en werden 3.550 mensen gered of geholpen.

De KNRM is een goed doel en volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters. Maar door corona zijn in 2021 opnieuw veel fondsenwervende activiteiten helaas afgelast. De KNRM is dan ook extra blij dat ruim 105.000 trouwe donateurs, de redders aan de wal, de organisatie financieel zijn blijven steunen. Met hun bijdrages maken zij het mogelijk dat de KNRM 24 uur per dag klaar staat om uit te varen en mensen en dieren in nood op het water te redden.