Jaaroverzicht 2021 KNRM Enkhuizen (video)

5 januari 2022

KNRM Enkhuizen bijna 3.000 uur in actie
Reddingstation Enkhuizen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kijkt terug op een relatief rustig 2021. De reddingboten rukten ‘slechts’ 67 keer uit voor hulpverlening op het water. Dat is 30% minder acties dan voorgaande jaren, maar nog altijd goed voor 2916 uur belangeloze inzet. De 35 vrijwilligers van KNRM Enkhuizen staan 24 uur per dag, zeven dagen per week onder alle omstandigheden klaar om mensen en dieren in nood op het water te helpen. In totaal brachten ze vorig jaar 132 personen en 2 dieren veilig aan wal.

Verdubbeling KNRM Helpt app
Opvallend is de verdubbeling van het aantal alarmeringen dat via de app KNRM Helpt binnenkwam. “Een goede ontwikkeling,” vindt KNRM-schipper Johan Greiner. Via de gratis app kan een watersporter die in nood is of assistentie nodig heeft met één druk op de knop hulp inroepen. Je wordt dan automatisch met de juiste instantie verbonden: de Kustwacht of 112 bij een noodgeval en de KNRM Alarmcentrale voor assistentie. Positie en belangrijke geregistreerde gegevens worden met een oproep meegestuurd, zodat hulpdiensten je sneller kunnen vinden en beter kunnen helpen. Handig: de app bevat ook actuele weersinformatie, vaarkaarten, knooppunten, bunkerstations, duikstekken en een logboek. 

100% inzetbaar
Door alle coronamaatregelen hadden de vrijwilligers van KNRM Enkhuizen in 2021 nog steeds te maken met andere werkomstandigheden dan ze gewend zijn. Oefenavonden konden niet altijd doorgaan en er werd in sommige periodes gevaren met een minimum aan bemanningsleden en in vaste bubbels. Ondanks de beperkingen is reddingstation Enkhuizen volledig inzetbaar gebleven.
Jacob Tas, directeur KNRM: "Bij de KNRM draait het bij uitstek om samenwerken. Maar door corona moest dat samenwerken soms op hele andere, nieuwe manieren. Dat de reddingstations 100% operationeel inzetbaar bleven, verdient een enorm groot compliment aan alle medewerkers en vrijwilligers; de bemanning, helpers aan de wal en plaatselijke commissieleden. En niet te vergeten de mensen die dit op de achtergrond mogelijk maken: partners, familieleden en werkgevers. Hun steun is onontbeerlijk voor het werk dat we doen."

Goed doel
De KNRM is een goed doel en volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters. Door corona moesten in 2021 opnieuw veel fondsenwervende activiteiten worden afgelast. De KNRM is dan ook extra blij dat ruim 105.000 trouwe donateurs, de redders aan de wal, de organisatie financieel zijn blijven steunen. Met hun bijdrages maken zij het mogelijk dat de KNRM 24 uur per dag klaar staat om uit te varen en mensen en dieren in nood op het water te redden.
Ook donateur worden? Meld je aan via de site: www.knrm.nl/help-mee