KNRM Den Oever twee keer in actie

8 juli 2017

De KNRM kwam vandaag twee keer in actie met de reddingboot Johanna Margareta, na noodmeldingen vanuit het Visjagersgaatje in de Waddenzee.

Het eerste alarm kwam per telefoon van het zeiljacht Suomi, dat bleek te zijn getroffen door een motorstoring. Er was te weinig wind om de haven van Den Oever zeilend te bereiken. Onder begeleiding van de Johanna Margareta voer de Suomi in de richting van de schutsluis.

Onderweg werd duidelijk dat de zeilboot Bega net buiten de vaargeul aan de grond was gelopen. Er zou nog anderhalf uur eb lopen, waardoor het lastig was dit jacht los te trekken. Om geen schade te veroorzaken werd besloten niet geforceerd te werk te gaan en te wachten tot er weer wat meer water kwam te staan.

Intussen was de Suomi langszij genomen door een zeiler, varend onder de naam Ready One. Die werd in de sluis weer door de Johanna Margareta overgenomen en afgemeerd in Marina Den Oever. De Bega heeft daarna geen beroep meer op de KNRM gedaan; dit jacht is vermoedelijk, nadat de vloed was gaan lopen, op eigen kracht losgekomen.