Wil je ook lifeguard worden?
Solliciteer dan nu!
Klik hier
Wil je ook lifeguard worden?
Solliciteer dan nu!
Klik hier

Reddingwaterscooter (RWC) opleiding

Het doel van deze reddingwaterscooter opleiding is om de deelnemer te voorzien van de kennis en vaardigheden om op een veilige en verantwoorde manier een Rescue Water Craft (RWC) te gebruiken voor het uitvoeren van lifeguard werkzaamheden.

Voor wie is deze reddingwaterscooter opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor personen die een RWC wensen / dienen te gebruiken bij de uitvoering van lifeguard gerelateerde werkzaamheden.

Instroomeisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dient de deelnemer ten minste 18 jaar oud te zijn. Afhankelijk van de locatie kan een vaarbewijs verplicht zijn.

Opleidingsresultaat

Na afloop van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • De voor- en nadelen van het gebruik van een RWC te benoemen;
 • Toe te lichten welke wet- en regelgeving van toepassing is op het gebruik van de RWC;
 • Uit te leggen welke risicofactoren er zijn bij het gebruik van een RWC en welke maatregelen de gebruikers kunnen nemen om deze risico’s te limiteren;
 • Aan te geven welke achterliggende techniek van toepassing is op de RWC;
 • Onderhoud te plegen aan de benodigde materialen;
 • De inzet van de RWC tijdens de bewakingsdag voor te bereiden;
 • Gecontroleerd en veilig met de RWC te kunnen varen;
 • Diverse hulpverleningsacties uit te voeren met behulp van de RWC.

Duur van de opleiding

 • Basisopleiding: 24 uur. Dit is de minimale lestijd. Extra tijd voor zelfstudie, training ter voorbereiding op het examen en het daadwerkelijke examen zijn hier niet in meegenomen.
 • Refresh opleiding: 8 uur.
 •  De opleiding vindt meestal plaats in of rondom de meivakantie.

Hoe lang is het diploma geldig?

Het diploma is 2 jaar geldig. Binnen de geldigheidsduur dient de kandidaat opnieuw examen af te leggen om de geldigheid te verlengen.