Wil je ook lifeguard worden?
Solliciteer dan nu!
Klik hier
Wil je ook lifeguard worden?
Solliciteer dan nu!
Klik hier

4WD rijopleiding

Samenvatting opleiding

Het doel van deze opleiding is de deelnemer te voorzien van de kennis en vaardigheden om op een veilige en verantwoorde manier een Four Wheel Drive (4WD) te gebruiken voor het uitvoeren van lifeguard werkzaamheden.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor personen die een 4WD wensen / dienen te gebruiken bij de uitvoering van lifeguard gerelateerde werkzaamheden.

Instroomeisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dient de deelnemer ten minste 18 jaar oud te zijn. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.

Opleidingsresultaat

Na afloop van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om:

  • Aan te geven waarvoor de KNRM haar 4WD voertuigen inzet en welke rol de bestuurder daarbij inneemt;
  • Toe te lichten welke wet- en regelgeving van toepassing is op het gebruik van de 4WD;
  • Uit te leggen welke risico factoren er zijn bij het gebruik van een 4WD en welke maatregelen de gebruikers kunnen nemen om deze risico’s te limiteren;
  • Aan te geven welke achterliggende techniek van toepassing is op de 4WD;
  • Onderhoud te plegen aan de benodigde materialen;
  • De inzet van de 4WD tijdens de bewakingsdag voor te bereiden;
  • Gecontroleerd en veilig met de 4WD te kunnen rijden.

Duur van de opleiding

  • 16 uur.

Examen

  • Onderdeel van de basisopleiding

Geldigheidsduur diploma

  • Onbeperkt

Opleidingsdata