Voortaan auto-tracking in app KNRM helpt

Vanaf half juni is er een update van de KNRM Helpt app beschikbaar met een belangrijke verbetering. Het gaat om de zogenaamde auto-tracking. Die zorgt er voor dat bij het doen van een hulpoproep automatisch elke vijf minuten de positie wordt doorgeven. Voor ons als hulpverleners en de coördinatoren van de Kustwacht en de KNRM Helpt Assistentie Centrum is het onder alle omstandigheden belangrijk om de meest actuele positie van u als hulpvrager te weten. Zo word je immers sneller gevonden. 

Wat verandert er? 

In de app ziet u, direct na de hulpoproep in een ‘Noodsituatie’ of bij een verzoek om ‘Assistentie,’ dat de Auto-Tracking volgfunctie is geactiveerd met een nieuw scherm. Op dit scherm kunnen zowel het alarm (de hulpoproep) als de geactiveerde auto-tracking volgfunctie worden geannuleerd door de knop onderin naar rechts te schuiven en dat vervolgens te bevestigen.
Daarnaast is de eindgebruikers licentieovereenkomst aangepast op deze nieuwe functie. Na het installeren van de nieuwe versie van KNRM Helpt wordt  zoals gebruikelijk gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden. 

FAQ

De nieuwe functie wijst zich vanzelf, maar voor de huidige gebruikers van de app KNRM Helpt hebben we de meest voorkomende vragen op een rijtje gezet:

Wat doe ik als ‘Alleen volgen’ of ‘Vaarplan’ al is geactiveerd?
Indien u, voor uw vaartocht, zelf eerder koos voor de volgfunctie ‘Vaarplan’ of ‘Alleen volgen’ dan wordt auto-tracking niet geactiveerd en wordt, in ‘Alleen volgen,’ slechts de frequentie van positievastlegging verhoogd naar elke 5 minuten als die frequentie op 10 minuten of 30 minuten was ingesteld. Staat de frequentie in ‘Alleen volgen’ op 5 minuten of ‘Continue,’ dan blijft dat onveranderd.  

Komt de auto-tracking niet in de plaats van bestaande volgfuncties? 
Een voordeel van de frequentere positie doorgifte is dat de accuraatheid van satellietpositionering over het algemeen toeneemt naarmate de tijd verstrijkt en er meer satellietwaarnemingen zijn.  
Vanuit de KNRM en in uw eigen belang vragen we u om de normale volgfuncties, ‘Vaarplan’ of ‘Alleen volgen’ te blijven gebruiken. Die bieden u ondersteuning onderweg en de mogelijkheid om uw vaartocht te delen met uw thuisblijvers en vrienden of familie. Bij auto-tracking is dat niet het geval. 

Wat gebeurt er als ik mijn internet verbinding verlies? 
In de situatie dat er vanwege de verbinding geen datacommunicatie mogelijk is kan via het ‘Bel voor hulp’ scherm soms wel een telefonische hulpoproep worden gedaan. De app zal met de oproep de auto-tracking functie activeren en vanaf dat moment volgens de ingestelde frequentie (elke 5 minuten of bij ‘Alleen volgen’ ook continue) een positie vastleggen in de telefoon en proberen die te versturen. Zodra de datacommunicatie-verbinding is hersteld zullen alle eerder vastgelegde posities alsnog worden verzonden. De app vervolgt daarna de verzending van de actuele posities volgens de instelling. Het auto-tracking activatiescherm geeft de actuele positie, snelheid en koers weer. 

Wat gebeurt er bij geringe batterij capaciteit?
Auto-tracking zal stoppen zodra de restcapaciteit van de batterij van de smartphone lager wordt dan 10%. In dat geval zal het auto-tracking scherm aan de gebruiker een bericht tonen dat de positie registratie is gestopt. Indien de smartphone aan de voeding wordt gekoppeld zal de app de positie registratie en verzending hervatten. Indien een huloproep wordt gedaan terwijl de restcapaciteit van de batterij lager is dan 10% zal de app éénmaal de actuele positie verzenden. 

Nog geen KNRM Helpt app? Klik hier.