Nieuwe versie van de KNRM Helpt app heeft nieuwe functies en verbeteringen

Nieuwe versie van de KNRM Helpt app heeft nieuwe functies en verbeteringen

De nieuwe versie is gereed voor downloaden en installatie.

Is uw toestel ingesteld op automatisch ‘Verversen op de achtergrond’  (zie ‘Instellingen’ >> ‘Algemeen,’) dan wordt de nieuwe versie automatisch op uw telefoon geïnstalleerd zonder dat u het merkt. Is automatisch ‘Verversen op de achtergrond’ uitgeschakeld, dan kunt u, als u dit bericht op uw telefoon leest, [hier] de app downloaden of installeren op uw iPhone en [hier] op uw Android smartphones.

De vernieuwde versie van de KNRM Helpt app is beschikbaar voor installatie vanuit de App Store voor iPhones en vanuit de Play Store voor Android smartphones. U kunt gemakkelijk controleren of u de nieuwe versie op uw telefoon heeft. . Het versienummer per 13-07-2021 voor iPhones is 2021.1.0 (775) en moet daaraan gelijk zijn of hoger. Voor Android smartphones moet het versienummer vanaf 13-07-2021 gelijk of hoger zijn dan 2021.1.5.
De versienummers zijn te vinden via het Menu via ‘Over’, direct onder het KNRM-logo.

Image

KORTE SAMENVATTING VAN DE NIEUWE EN VERBETERDE FUNCTIES:

  • In ‘Alleen volgen’ een eigen ‘Groepscode’ aanmaken en delen met maximaal 6 personen. Een hulpoproep van een van de deelnemers wordt via een standaard ‘push notificatie’ -ook- gemeld aan de andere deelnemers en is voor hen zichtbaar in de kaart in de app. Zij kunnen dan eventueel hulp bieden.
  • Wel een telefoonverbinding maar geen dataverbinding? Dan kunt u nu toch, vanuit de app een hulpoproep doen. 
  •  De positie wordt niet meegestuurd, maar staat wel op het belscherm voor mondelinge opgave aan de operator
  • De ‘Alleen volgen’ modus kan nu ook gebruikt worden zonder een vaartuig te kiezen. Speciaal voor vissers vanaf pieren of het strand en bijvoorbeeld voor wadlopers
  • De schermen ‘Alleen volgen’ en Vaarplan’ zijn logischer en duidelijker gemaakt
  • De Helpdesk ondersteuningsfuncties zijn sterk verbeterd en te vinden via het Menu via ‘Over’ en ’Helpcentrum.’

 

NIEUW

Creëer zelf een groep en help elkaar bij problemen als dat kan! 

 

Image

Gaat u als groep een toertocht maken, een wedstrijd zeilen, of met andere kiters een downwinder maken of wilt u met een groep wadlopen?

Vanuit het Menu of in de ‘Alleen volgen’ modus kun je nu een eigen ‘Groepscode’ aanmaken en die delen met maximaal 6 personen. Als een groepslid in problemen komt en een hulpoproep doet dan wordt dat nu ook gemeld aan de andere deelnemers in de groep. Dit is als functie toegevoegd omdat degenen die het dichtst in de buurt zijn vaak de eersten zijn die hulp kunnen bieden. Hoe dat precies werkt? 

Mede-deelnemers van een groep watersporters of wadlopers kunnen, als de omstandigheden dat toelaten, vaak het snelst hulp bieden. Als iemand uit uw groep via de app een telefonische hulpoproep doet dan worden niet alleen de operators maar ook de andere deelnemers via een bericht geïnformeerd en kunnen zij dat in de kaart in de app ook zien, met de positie van de hulpvrager. Een ’Groepscode’ genereren kan direct vanuit het ‘Menu’ onder ‘Groepsactiviteit’ of in het scherm voor het activeren van de ‘Alleen volgen’ modus. Kies voor een van beide manieren en kies dan op het scherm ‘Groepsactiviteit’ voor ‘Genereer een groepscode.’

Deel de code vervolgens via een bericht naar keuze (e-mail, What’s app of SMS bericht) met de andere deelnemers. Zij moeten de code invoeren bij ‘Groepsactiviteit’ in hun eigen ‘Alleen volgen’ vaartocht pagina.
Voeg vervolgens de code ook zelf toe aan uw eigen ‘Alleen volgen’ vaartocht. Achteraf kan, via het delen symbool onder in het scherm, de code alsnog worden gedeeld met de andere deelnemers.
De groepsleden en uzelf worden op de telefoons van alle deelnemers in de kaart gepresenteerd met hun laatst bekende positie. Die positie wordt elke 5 minuten ververst. Van uw eigen tocht is de afgelegde weg (track) wel te zien, van de andere deelnemers alleen de laatste positie.

Indien een deelnemer in een groep de ‘Alleen volgen’ functie afsluit vervalt de zichtbaarheid in de kaart van die deelnemer, ook voor de anderen.

Als iemand uit de groep een hulpoproep doet in een ‘Noodgeval’ of een ‘Assistentie’ verzoek, dan wordt verbinding gemaakt met de operator van de 112 meldkamer, de Kustwacht of de KNRM (afhankelijk van uw GPS-positie). De andere deelnemers worden via een eenmalig push bericht op hun telefoon op de hoogte gebracht van de hulpoproep.

Hoe het push bericht en het bijbehorende audiosignaal bij de ontvanger terecht komen hangt af van de persoonlijke telefooninstellingen en welk audiosignaal daarbij is ingesteld. (Zie op uw telefoon onder ‘Instellingen’>> ‘Berichtgeving’).

De positie van de hulpvrager is in de app in de kaart te zien op twee manieren:
1. een groen positie icoontje bij een assistentie verzoek
2. een rood positie icoontje bij een noodoproep

Door op het positie symbool van de hulpvrager te klikken worden, in een pop-up schermpje, naam, de laatste positie en het tijdstip, snelheid en koers getoond. Door op ‘Annuleren’ te drukken verdwijnt het weer. Door te drukken op ‘Zie kaart’ wordt de positie van de hulpvrager in de kaart van de app getoond. De positie wordt elke 30 seconden ververst.
Stem zo mogelijk met de andere deelnemers af of- en hoe het beste hulp kan worden geboden. Als de deelnemers daarbij zelf in gevaar kunnen raken dan moet de hulpverlening worden overgelaten aan de hulpdiensten.
Indien een volgende deelnemer ook een hulpoproep doet dan worden alle hiervoor beschreven stappen herhaald voor die deelnemer.

De code boven in het scherm ‘Groepsactiviteit’ is voorbehouden aan organisatoren van tochten of wedstrijden. U krijgt een dergelijke code en bijbehorende instructies van de organisator en daarmee wordt een groep van deelnemers gevormd. Er is in dat geval geen sprake van een maximum aantal deelnemers. De organisator werkt samen met de KNRM bij dit soort vaartochten of wedstrijden en beschikt o.a. over een toepassing om, via de Groeps- activiteit code, alle deelnemers aan het evenement te volgen.

‘Alleen volgen’ activeren zonder dat u op een vaartuig bent.

Op het vernieuwde ‘Start volgen’ scherm kunt u nu aangeven dat u niet op een vaartuig bent of met een boardsport bezig bent.De activiteitenlijst is verder uitgebreid voor dit type gebruik. Achter de vraag ‘Bent u aan boord van een vaartuig?’ schuift u de knop naar links als dat niet het geval is. Voor meer informatie en een voorbeeld scherm

Image

Houd er rekening mee dat als u een hulpoproep doet via de knop onder in dit scherm de app weet of u zich in het Kustwacht – KNRM-werkgebied bevindt of niet. Indien niet dan wordt er verbinding gemaakt met de 112 meldkamer als u de knop ‘Noodsituatie’ gebruikt of bij het KAC (KNRM Helpt Assistentie Centrum) als u de knop Assistentie’ gebruikt.

Image

Hulpoproep wanneer geen dataverbinding beschikbaar is.

Het is nu mogelijk om, als er wel een telefoonverbinding is maar geen mobiele dataverbinding, toch een telefonische hulpoproep te doen vanuit de app.

Het kan voorkomen dat u een hulpoproep wilt doen via de app maar dat er geen mobiele dataverbinding is.

 U wordt dan niet automatisch ingelogd en als u uitgelogd bent kunt u niet inloggen omdat de verbinding met de centrale computer er niet is. In dat geval wordt het in een nieuw scherm gemeld (zie voorbeeld afbeelding + nr). Afhankelijk van het telefonische bereik kan soms nog wel een telefonische hulpoproep worden gedaan. Bijvoorbeeld in een noodsituatie of als u assistentie wenst. Dan drukt u in het gepresenteerde scherm op ‘Ok’ (zie afbeelding + nr) en vervolgens op de knop ‘Bel voor hulp.’ Op het daarna getoonde scherm worden uw actuele positie, snelheid en koers getoond. Deze moet u mondeling doorgeven aan de operator.    

Verbeterde schermen voor Vaarplan en Alleen volgen

Het ontwerp en de logica van beide schermen zijn verbeterd. U vindt ze vanaf de startpagina of via het menu.

Image
Image

Gewijzigde, verbeterde Helpdesk afwikkeling

Er is een uitgebreide handleiding over de app. U kunt die [hier] downloaden.

Heeft u daarna nog vragen dan kunt u in de app via het Menu en de keuze ‘Over’ naar ‘Helpcentrum’ en vervolgens naar ‘Veel gestelde vragen en contact.’

Kies in het Menu voor ‘Over’ daarna voor ‘Helpcentrum’ en vervolgens -onderaan- voor ’Veel gestelde vragen en contact’ Op deze pagina vindt u een aantal veel voorkomende vragen.

Image

Zit uw specifieke vraag of probleem en het antwoord hier niet bij, dan kunt u op de knop ‘Meer FAQ’s’ (Frequently Asked Questions)‘ drukken en zien of daar uw probleem en de bijbehorende oplossing vermeld staat. Komt u er zo nog niet uit dan kunt u op de onderste knop ‘Hulp nodig’ drukken. Er opent dan een e-mailscherm. U kunt in het geopende scherm uw probleem beschrijven en de e-mail vervolgens naar ons versturen. Wij proberen binnen 2 werkdagen te reageren.

Als u dit bericht leest op uw smartphone dan kunt u [hier] de app downloaden of installeren voor iPhones en [hier] voor Android smartphones.

 

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij