Zeventien scheepsrampen op één dag, 14 oktober 1824

Zeventien scheepsrampen op één dag, 14 oktober 1824

Het dorp Huisduinen bij Den Helder verloor op 14 oktober 1824 zes bewoners, die het waagden de opvarenden van het gestrande schip “De Vreede” te redden. Hun poging slaagde gedeeltelijk. Tien opvarenden werden gered, maar drie schipbreukelingen en zes redders verdronken. De collectieve verontwaardiging én bewondering bij ondernemers en notabelen in Amsterdam en Rotterdam leidde tot fondsenwervende acties voor de nabestaanden en de oprichting van een georganiseerd reddingwezen. De huidige Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij komt voort uit de initiatieven in 1824. Op 14 oktober 1824, strandden 17 schepen tegelijkertijd op de Nederlandse kust. Het gebrek aan reddingmiddelen en vrijwilligers was feitelijk de aanleiding tot de oprichting van twee reddingmaatschappijen; op 11 november 1824 de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij (NZHRM) in Amsterdam en op 20 november 1824 de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (ZHMRS) in Rotterdam. Sinds 1991 heten zij samen Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Vrijwilligers

Traditioneel worden reddingboten bemand door vrijwilligers, opstappers genoemd, die er niet voor terugdeinzen onder extreme weersomstandigheden aan boord te springen om naar zee te gaan. Dat waren in het roeireddingboottijdperk vaak ervaren vletterlieden of vissers, die gewend waren aan het zware handwerk. Nog steeds worden de snelle, gemotoriseerde reddingboten bemand door vrijwillige vissers en (oud)zeevarenden, maar ook door landrotten met zeebenen.

Vrijwillige redders, vrijwillige bijdragen van donateurs en kosteloze hulpverlening zijn sinds 1824 het fundament onder de KNRM. Deze zuivere vorm van vrijwilligerswerk past bij het karakter van hulp verlenen, redden op zee en het kameraadschap dat redders bindt.