Drie reddingbootrampen in 1921

Drie reddingbootrampen in 1921

Drie reddingbootrampen in 1921

In de historie van de KNRM kwamen 45 roeiredders en 24 bemanningsleden van gemotoriseerde reddingboten om het leven bij het uitoefenen van hun taak.

Het roeitijdperk was ontegenzeggelijk gevaarlijk, maar kende ook beperkingen in de inzet van de reddingboten. Met de komst van motorreddingboten was redden onder bijna alle omstandigheden mogelijk en werden de risico’s daardoor niet kleiner.

Sinds 1895 was de eerste stoomreddingboot President van Heel inzetbaar vanuit Hoek van Holland. Enkele jaren later gevolgd door de eerste motorreddingboten met een benzine- of dieselmotor. In 1910 werd op Terschelling de reddingboot Brandaris in dienst gesteld. Beide genoemde reddingboten verrichtten talrijke spectaculaire reddingen onder extreem slechte weersomstandigheden, waarin een roeireddingboot absoluut niet had kunnen opereren.

Op 9 april 1921 voer de roeireddingboot van Schiermonnikoog uit voor een gesignaleerde vuurpijl. Op zee werd het zeil gehesen, maar van een schip in nood was geen sprake. Op de terugweg kenterde de boot in de hoge branding van het Friese Gat. Schipper Dubblinga en roeier Visser verdronken. Tien anderen werden na drie uur gered door een passerende trawler. 

Op 23 oktober 1921 voltrok zich binnen enkele uren een ramp met twee reddingboten. De stoomreddingboot President van Heel kapseisde op de Maasvlakte nabij het gestrande s.s. Falaise. Zes redders verdronken, één overleefde door op de kiel te klimmen. In dezelfde storm voer de reddingboot Brandaris uit voor het in de Eierlandse Gronden, tussen Texel en Vlieland, gestrande schip Liesbeth. De reddingboot keerde niet terug en is ook nimmer teruggevonden. De vier redders verdronken en alleen het lichaam van schipper Wiegman werd gevonden.

Deze rampen waren aanleiding voor het ontwerpen van zelfrichtende motorreddingboten. Die hebben er sinds 1927 voor gezorgd dat het reddingwerk veiliger werd. Desondanks kwamen sindsdien nog 18 redders om het leven, door het kapseizen van de reddingboot of doordat zij overboord sloegen op zee. 
Hun nagedachtenis houdt de KNRM in ere. Reddersmonumenten voor alle omgekomen redders staan in Den Helder en Hoek van Holland. De lijst met namen is hier op de website van de KNRM te vinden.