Berichtgeving en acties bij "Volgen met vaarplan"

Bij de functie ‘Volgen met Vaarplan’ vanuit het start-scherm of het hoofdmenu hoort het invoeren van o.a. een verwachte aankomsttijd (ETA) en de positie van de bestemming.

Aan elk vastgelegd Vaarplan dat niet binnen de verwachte tijd wordt afgesloten zijn acties gekoppeld, waarover u en andere betrokkenen tijdens uw vaartocht worden geȉnformeerd d.m.v. berichten. Hieronder wordt aangegeven wanneer welke berichten op welke manier aan welke betrokkenen worden ge-daan en welke acties van de KNRM Helpt Assistentie Centrum en uiteindelijk de NL Kustwacht daarmee samenhangen.

5 minuten voor ETA

Aan gebruiker, vanuit de telefoon
“Uw KNRM Helpt vaarplan is over 5 minuten verlopen. Wilt u alstublieft uw vaarplan verlengen of beëindigen?”

Met 15 minuten

Aan de gebruiker, vanuit de telefoon
“Uw KNRM Helpt vaarplan is verlopen. Wilt u alstublieft uw vaarplan verlengen of beëindigen?”

Aan de gebruiker, met SMS
“Uw KNRM Helpt vaarplan is verlopen. Wilt u alstublieft uw vaarplan verlengen of beëindigen?”

Met 90 minuten

Aan de gebruiker, vanuit de telefoon
“Uw KNRM Helpt vaarplan is nu verlopen. Wilt u alstu-blieft uw vaarplan verlengen of beëindigen?”

Aan de gebruiker, met SMS
”Uw thuisblijver(s) worden over 30 minuten via een automatisch SMS bericht op de hoogte gesteld van uw verlopen vaarplan.”

Met 120 minuten

Aan de gebruiker, vanuit de telefoon
“Uw KNRM Helpt vaarplan is nu verlopen. Wilt u alstu-blieft uw vaarplan verlengen of beëindigen? De NL Kustwacht wordt geïnformeerd op het moment dat uw vaarplan wordt overschreden met 130 minuten plus 40% van de door u verwachte totale vaartijd.”
“Uw thuisblijver(s) worden via een automatisch SMS bericht op de hoogte gesteld van uw verlopen vaarplan.”

Aan de thuisblijver(s), met SMS
”Het KNRM Helpt vaarplan bekend onder [Vaartocht nummer] is nu verlopen. Er is tot op heden geen be-vestiging van de opvarenden ontvangen. Indien u meer informatie heeft wilt u dan alstublieft contact opnemen met KNRM Helpt onder nummer 0031 (0) 592 39 04 51?”

Met 130 minuten + 40% van opgegeven vaartijd*

Aan gebruiker, met SMS
“De NL Kustwacht is op de hoogte gesteld van uw ver-lopen vaartocht en onderneemt op eigen gezag actie.”

Aan thuisblijver, met SMS en Email
“De NL Kustwacht is op de hoogte gesteld van het verlopen van het vaarplan bekend onder [Vaartocht nummer] en onderneemt op eigen gezag actie. Neem desgewenst contact op met de NL Kustwacht via 0031 (0) 223 54 27 00.”

* Rekenvoorbeeld

Stel bij Vaarplan opgegeven aankomsttijd is 4 uur en 30 min. na de start van de vaartocht (= 270 min.). 40% van 270 min. = 108 min.

Bericht aan de NL Kustwacht: 130 min. + 108 min. = 238 min. = 3 uur en 58 min. na overschrijding van de ETA.