Genomineerden Gouden Wimpel 2020

De Gouden Wimpel is een jaarlijkse waarderingsprijs voor personen, organisaties en bedrijven die zich in het voorbije jaar of in de voorbije jaren op een buitengewone wijze voor de KNRM hebben ingezet.

De KNRM draagt de genomineerden voor, het publiek bepaalt door te stemmen wie van de genomineerden uiteindelijk de Gouden Wimpel wint. Lees de onderstaande introducties van de tien genomineerden en breng op drie genomineerden uw stem uit.

De uitreiking van de Gouden Wimpel vindt plaats op een nader te bepalen moment, i.v.m. de Corona-crisis hebben we dit uitgesteld.

Bain & Company

Bain & Company

Het gerenommeerde consultancybureau Bain & Company heeft een uitgebreide en complexe strategiestudie voor de KNRM uitgewerkt. Een uitermate kostbaar traject dat door Bain & Company geheel kosteloos aan de KNRM is aangeboden.

Cor van Zadelhoff

Cor van Zadelhoff

Vastgoedondernemer én fervent zeiler Cor van Zadelhoff is al jarenlang vaste gast op het Reddersgala en laat zich daar niet onbetuigd. Elk jaar koopt de heer Van Zadelhoff meerdere (kostbare) kavels op de veiling, vorig jaar ontving de KNRM van hem een reddingwaterscooter en recent doneerde Van Zadelhoff substantieel voor de nieuwbouw boothuis KNRM Noordwijk. Maar zijn meerwaarde blijft niet beperkt tot financiële bijdragen; in geval de KNRM vraagstukken kent op het gebied van aan- en verkoop van grond en onroerend goed heeft Van Zadelhoff bewezen de KNRM met raad en daad te willen bijstaan. En in geval de KNRM voor dit of dat de Lemsteraak van de heer Van Zadelhoff goed kan gebruiken, dan met alle graagte…

Familiestichting Klem – La Brijn

Stichting Familie Klem – La Brijn

De Stichting Familie Klem – La Brijn heeft in het verleden meerdere (grote) projecten van de KNRM bekostigd, waaronder de bouw van de reddingboot Alida (Hindeloopen) en de aanschaf van het drijvende boothuis Wim Klem (Neeltje Jans). Momenteel draagt de stichting meerjaarlijks bij aan de bouwkosten voor het nieuwe bemanningsverblijf in Scheveningen. Een project waarbij stichtingbestuurder Renée La Brijn zich ook persoonlijk inzet als lid van de vrijwillige bouwcommissie.

Fluvia Holding

Fluvia Holding

Rederij Fluvia Holding laat in 2019/2020 vijf nieuwe binnenvaarttankers bouwen en dopen. Bij de doopceremonies van twee van deze schepen vraagt Fluvia Holding in plaats van bloemen of cadeaus aan haar gasten een donatie aan de KNRM te doen. Levert tezamen een geweldig mooie totaaldonatie op, maar daarnaast heeft de actie van Fluvia Holding een voorname signaalfunctie binnen de maritieme sector en de (Rotterdamse) havengemeenschap.

Herman den Blijker / Bob Ophoff

Jeanet van Dam

Jeanet van Dam is al 16 jaar de programmaproducent van het Reddersgala en daarmee de praktische ‘spin in het web’ van het organisatieteam. Het Reddersgala is een grote en complexe productie en om die praktisch in goede banen te leiden is Jeanet van Dam een onmisbare schakel. De KNRM doet in dat kader nooit vergeefs een beroep op de inzet van deze ras-organisator, waarbij extra bijzonder is dat de zelfstandige ondernemer vanwege het charity-karakter van de KNRM voor deze klus een sterk aangepaste gage vraagt.

KVNR

KVNR

De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders heeft buitengewoon veel kennis in huis ten aanzien van bijvoorbeeld wet- en regelgeving, inclusief over de wegen hoe daar ten positieve invloed op uit te oefenen. De KNRM mag belangeloos een beroep doen op deze kennis en tevens gebruik maken van het politieke netwerk van de KVNR. Bij voor de KNRM voorname en relevante wet- en regelgeving is de KVNR een kundige, betrouwbare en zeer hulpvaardige (kennis)partner.

Lex Hoogerwaard

Lex Hoogerwaard

Lex Hoogerwaard is voor de KNRM de vaste onderhoudsman voor al haar MAN-scheepsdiesels. Lex, een absolute specialist op dit gebied, staat altijd voor de KNRM klaar. Gepland en ongepland. Dag en nacht en in het weekend: de KNRM kan altijd bij deze ras-technicus terecht. Voor zowel service, reparatie en onderhoud. Daarnaast is bijzonder dat Lex de KNRM-bemanning kosteloos onderricht geeft in eerstelijnsonderhoud aan scheepsmotoren. Is zakelijk misschien onvoordelig en juist dát bewijst dat Lex bij zijn werk en inzet altijd het KNRM-belang voor ogen heeft.

Niels Groenewold

Niels Groenewold

Niels Groenewold is als CEO van de VT Group op vele manier betrokken bij de KNRM. Namens VT Group is hij al jaren een vaste tafelkoper op het Reddersgala, een avond waarop hij zich niet onbetuigd laat ten bate van de KNRM: elk jaar gaan meerdere veilingstukken (met opbrengst voor de KNRM) mee naar de Waalhaven in Rotterdam. Maar ook privé zet Niels zijn beste beentje voor. Zo is hij op dit moment betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe scheepsromp ten behoeve van de KNRM.

Paulina Cramer

Paulina Cramer

Onze (vaste) galagasten kennen allemaal Paulina Cramer! Paulina is al dertien jaar de veilingmeester op het Reddersgala. En daarmee met haar kennis, kunde en voelbare betrokkenheid doorslaggevend voor het financiële resultaat van het KNRM-gala. Een resultaat dat in dertien jaar tijd is gegroeid van pakweg 350.000 euro naar boven het miljoen, niet in de laatste plaats dankzij de lucratieve veiling! Paulina is als veilingmeester erg populair onder de (vaste) gasten. Des te spijtiger dat zij heeft moeten besluiten dit vrijwilligerswerk voor de KNRM (tot nader order) te moeten stopzetten...

Zr. Ms. De Ruyter

Robbert-Jan Meinardi / Sjoerd Figdor

Hotelman Robbert-Jan en havenman Sjoerd hebben elkaar in de afgelopen jaren gevonden in hun gedeelde waardering voor de KNRM. Het begon drie jaar geleden toen beiden deelnamen aan het KNRM-event Captain of Sales. Daar sloeg de vonk over en inmiddels is het tweetal een voorname motor achter dit eerder genoemde evenement. Deelnemers van de laatste edities kunnen voor raad en daad bij Robbert-Jan en Sjoerd terecht. En dreigt het evenement wat in te kakken, dan zijn het steevast deze twee ras-verkopers die op zulke momenten het vuurtje weer weten aan te krijgen. De meest in het oog springende actie van dit illustere tweetal was echter de 24-uurs rondrit langs alle KNRM-reddingstations. Dit naar aanleiding van de 195-jarige verjaardag van de KNRM. Non-stop brachten zij binnen 24 uur bliksembezoeken aan alle reddingstations, voorzien van slingers en cadeautjes; een actie die door de KNRM-vrijwilligers enorm werd gewaardeerd.