Fonds op naam

Uw (notariële) schenking, legaat of erfstelling kunt u laten vastleggen in een Fonds op Naam.
Een fonds op naam is een fonds (geldpot) met een naam en doelbesteding, te bepalen door de schenker. De naam die u aan het fonds geeft blijft aan de KNRM verbonden.

Uw naam, of die van een dierbare van u, leeft op deze manier nog jaren voort. Het rendement van het Fonds op Naam kan besteed worden aan het doel dat u er aan verbindt, desgewenst in samenspraak met de Redding Maatschappij. Voorwaarde is dat u het Fonds op Naam notarieel laat vastleggen. Dit laatste kan de KNRM ook voor u verzorgen.

Cees Prins, contactpersoon voor schenkers: “Wij merken dat een Fonds op Naam met name in trek is bij schenkers die lokaal willen geven. Bijvoorbeeld dat wordt vastgelegd dat de opbrengst van hun Fonds gebruikt moet worden op Terschelling, in Scheveningen of in Dordrecht. Omdat die lokale binding voor hen meerwaarde heeft. Daarnaast is het een schenking voor de lange termijn. De schenking is niet weg, maar wordt elk jaar aangewend voor het doel dat de schenker zelf heeft bepaald. Heel persoonlijk dus.”

Voorbeeld Fonds Stichting van der Toorn. Doel: gelden aanwenden ten behoeve van de ondersteuning van het reddingstation te Scheveningen in de ruimste zin van het woord.

fonds stichting van der toorn