Veelgestelde vragen

Als ik geen testament laat opstellen, wat gebeurt er dan?

Voor wie niet zelf een testament laat opstellen, bepaalt het wettelijk erfrecht wie de erfgenamen zijn. Deze zogenaamde wettelijke vererving verloopt via de natuurlijke (bloed-)lijn. Via partner en kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders (en hun afstammelingen) tot aan de overgrootouders (en hun afstammelingen). En wordt in deze groep niemand gevonden, dan is de Staat der Nederlanden enig erfgenaam. Mensen met kinderen kiezen overwegend voor deze natuurlijke lijn.

Hoe kan ik zelf bepalen, aan wie ik nalaat?

Indien men de wettelijke vererving buitenspel wil zetten, moet men bij een notaris een testament laten opstellen. In dat testament geeft u aan wie u als erfgenamen benoemt.
Wie geen kinderen heeft, moet nadenken over de gevolgen die de wettelijke vererving voor hem/haar heeft. In geval een anonieme achterneef de eerste in lijn is, wordt vaak een testament opgemaakt, waarin andere – meer persoonlijke – erfgenamen worden benoemd. Steeds vaker worden goede doelen, zoals de KNRM, als (mede-)erfgenaam benoemd. In een testament kunt u duidelijk onderstrepen waar tijdens uw leven uw hart naar uitging. De spreekwoordelijke “laatste woorden” kunt u tot uiting brengen in uw testament, deze maken indruk en leven voort bij de nabestaanden. U legt uw wensen vast en geeft sturing aan hoe u na uw leven herinnerd wilt worden.

Wat kan ik opnemen in mijn testament?

In zijn simpelste vorm kunt u een testament laten opstellen, waarin u alleen andere, dan volgens de wettelijke verdeling, erfgenamen aanwijst. Dit kan één persoon of een goed doel zijn, maar het kunnen er ook meerdere zijn in een door u bepaalde verhouding. Deze erfgenamen treden na uw dood in uw rechten en plichten.
Naast de bepaling van uw erfgenamen kunt nog allerlei andere zaken in uw testament laten vast leggen. De belangrijkste “opties” die u kunt toevoegen zijn:

  • Legaten 
  • Fonds op naam 
  • Naamgeving: in de meeste testamenten wordt geen doelbestemming aan de nalatenschap gegeven, maar die mogelijkheid bestaat wel. De KNRM bouwt met regelmaat nieuwe reddingboten en boothuizen die voorzien worden van een naam. U kunt zich door de KNRM laten informeren welke wensen de Redding Maatschappij voor de komende jaren heeft. Zo kan de doelstelling van uw nalatenschap hiermee in overeenstemming worden gebracht 
  • Executeurschap 
  • Verknochte zaken: wat moet er gebeuren met uw schilderijen, huisdieren, verzamelingen etc.
  • Vruchtgebruik: met een vruchtgebruikregeling kunt u de blote eigendom van bijvoorbeeld uw huis nalaten aan de KNRM. De KNRM krijgt echter pas de werkelijk beschikking over de woning als de door u aangewezen vruchtgebruiker van de woning is overleden.

Moet de KNRM erfbelasting betalen als zij een erfenis ontvangt?

Nee, de KNRM is een goed doel met een ANBI-status en valt daarom in het 0-%-tarief, zodat 100% van de nalatenschap ook ten goede komt aan het goede doel.

Hoe kan men nagaan of er een testament is na een overlijden?

In het Centraal Testamenten Register (CTR) staat geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, wanneer hij dat heeft gedaan en bij welke notaris. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament. Iedere (kandidaat-)notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier of als belanghebbend(e) instantie/bedrijf kunt u via een schriftelijke aanvraag ook (kosteloos) nagaan of de overledene een testament heeft. Meer informatie is te vinden op http://www.notaris.nl/centraal-testamentenregister.

Wat kost het opmaken van een testament?

Gemiddeld liggen de kosten van het opmaken van een testament tussen de 400 en 600 Euro.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap (alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt) moet gebeuren.
Een testament werkt dus pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt tijdens uw leven op het moment dat u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. Bijvoorbeeld als u in een coma bent geraakt of als u een beroerte heeft gehad, maar ook als u slecht ter been bent geworden. Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren.

Zie ook: http://www.notaris.nl/levenstestament-en-volmacht

Heeft de KNRM een gedragscode schenkingen en nalatenschappen?

De medewerkers van de KNRM,  die persoonlijk en beslissend betrokken zijn bij de advisering over nalatenschappen en grote schenkingen, hebben alle een door de KNRM opgestelde Gedragscode overhandigd gekregen en ondertekend.

Deze code is een leidraad voor het volgen van een correcte gedragswijze bij de advisering over nalatenschappen/schenkingen en het onderhouden van persoonlijke contacten als gevolg van deze advisering, al dan niet in combinatie met het uitoefenen van het executeurschap door de KNRM.