Wie zorgt er voor mij na mijn dood?

Een vreemde vraag misschien. Maar een veelgestelde vraag voor iemand die, soms door omstandigheden, alleen is komen te staan in het leven. Indien iemand alleenstaand is, geen kinderen heeft, of als iemand speciale wensen heeft, die vervuld moeten worden na overlijden, is het verstandig een testament op te stellen waarin niet alleen wilsbeschikkingen worden opgenomen, maar ook een executeur wordt benoemd.

Wat is een executeur?

Een executeur is een persoon of organisatie die zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap. Tot die nalatenschap behoren ook de wijze van uitvaart, de begrafenis of crematie. Maar ook de bijzetting van de as of het uitstrooien er van.

KNRM als executeur

Soms draagt de Redding Maatschappij ook zorg voor de afwikkeling van de nalatenschap; onder bepaalde voorwaarden en in overleg biedt de KNRM toekomstige erflaters aan het executeurschap uit te voeren. Bij leven wordt een Persoonlijk Memorandum opgesteld, waarin alle wensen ten aanzien van roerende en onroerende goederen worden besproken en vastgelegd.

De Redding Maatschappij hecht er dan wel aan, bij leven al een persoonlijke relatie met de erflater te hebben of op te bouwen. De afwikkeling van de nalatenschap kan dan later heel persoonlijk en passend worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld het uitstrooien van de as op zee.

Uiteindelijk wordt uit de nalatenschap een doel binnen de Redding Maatschappij verwezenlijkt. Soms in de vorm van een reddingboot, met naamgeving van de erflater. Is een nalatenschap niet van die omvang, dan zal altijd getracht worden een passend doel te vinden. In veel gevallen is het voor erflaters bij leven een geruststellende gedachte, dat er ook na hun dood goed voor hen en hun dierbare herinneringen wordt gezorgd.

De KNRM als executeur