De golven van de zee als laatste rustplaats. Dat kan door uw as of de as van uw dierbare te laten verstrooien op zee

De golven van de zee als laatste rustplaats. Dat kan door uw as of de as van uw dierbare te laten verstrooien op zee.

Asverstrooiing op zee

De boot

De Johanna Louisa is als reddingboot in dienst geweest op het reddingstation IJmuiden, van 1968 tot 1993. Gedurende zeven jaar was zij vervolgens opgenomen in de reservevloot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en is van 2000 tot medio 2006 in dienst geweest op Sint Maarten. Vanaf september 2006 wordt de boot ingezet voor pr-werkzaamheden voor de Redding Maatschappij door het gelijknamige station Johanna Louisa.

Naast tal van promotionele activiteiten kan er ook een afspraak worden gemaakt voor het verstrooien van de as van een dierbare.

Wat gebeurt precies?

In het bemanningsverblijf van station Johanna Louisa worden de genodigden ontvangen. Naast een instructie van de schipper inzake de vaart en de veiligheid aan boord is er aandacht voor de wijze waarop de verstrooiing vorm zal krijgen.

Eenmaal aan boord zoekt de schipper, met de vlag halfstok, een geschikte plaats voor de kust van IJmuiden. Dit kan alleen als de weersomstandigheden dit toelaten. In de praktijk wil dat zeggen dat het niet harder mag waaien dan 4 bft. Waait het wel harder, dan kan er as worden verstrooid binnen de pieren of zal een nieuwe datum worden gezocht. Op de plaats van verstrooien kunt u dit naar eigen inzicht doen, eventueel aangevuld met een gedicht, voorgedragen door de bemanning.

Op enig moment start de schipper de motoren en met het varen van een cirkel op de plaats van verstrooien en een geluidsignaal, vaart de boot terug naar de steiger met de vlag in top. Met een drankje in het bemanningsverblijf wordt de bijeenkomst afgesloten.

Vergoeding

Voor het verstrooien wordt een donatie gevraagd ten behoeve van het reddingswerk van de Redding Maatschappij.

Contactgegevens

Voor nadere informatie of afspraken kunt u contact opnemen per email (email adres is secretaris@johannalouisa.knrm.nl) of de afdeling Donateurservice. Zij geven uw emailadres en/of telefoonnummer door aan het station. Vanuit het station wordt vervolgens contact met u opgenomen.