Mijn bijdrage

Ik machtig de KNRM tot wederopzegging mijn bijdrage automatisch van mijn rekening af te schrijven

Mijn gegevens

Invalid Input
Bedankt voor uw steun aan KNRM. Wij gebruiken uw gegevens om uitvoering te geven aan uw donatie en om u op de hoogte te houden van onze werkzaamheden en fondswervende acties. U kunt hier meer over lezen in onze privacy statement. Indien u geen prijs stelt op communicatie kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar .
SEPA: met deze machtiging geeft u toestemming aan de KNRM om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de KNRM. Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.