pers | reddingstations | webshop | mijnknrm | contact

KNRM Header
Word donateur

U bevindt zich hier: home > privacystatement 

Ik steun de KNRM, want...

“Diep respect voor de mensen van de KNRM. Allemaal vrijwilligers.Helden”

Mirjam

“Als al mijn volgers vandaag een mooi bedrag overmaken aan die zeebikkels van redders. Vrijwilligers ja EN profi's! Doen! ING 26363s”

Pieter

“ik heb diep respect voor het werk dat de vele deskundige vrijwiligers doen, met gevaar voor het eigen leven!”

Ellis

Een vraag?  Bel 0255 548 454

Steun ons

Meer manieren om ons te steunen

Privacy Statement

Inleiding

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (hierna 'KNRM') is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van donateurs en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De KNRM houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de KNRM, Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.
 
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening legt de KNRM gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich aanmeldt voor een uitgave of een nieuwsbrief, u vrijwilliger of donateur wordt of een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met de KNRM. 
Onder “uw gegevens” wordt verstaan: contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. 
De KNRM gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om vrijwilligers en donateurs van (nieuwe) producten en diensten van de KNRM of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden. 
 
Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als donateur of vrijwilliger te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de KNRM. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. 
Het is mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door de KNRM of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door de KNRM zorgvuldig geselecteerd. 
 
Afmelden
De KNRM houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. De KNRM geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@knrm.nl of schriftelijk bij de KNRM, Postbus 434, 1970 AK IJmuiden.
 
Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die de KNRM over u heeft. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan de KNRM, Postbus 434, 1970 AK IJmuiden. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop de KNRM met uw gegevens omgaat. 
 
Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van de KNRM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de KNRM haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen, maakt de KNRM gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 
Gebruik van Cookies door de KNRM
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
De KNRM gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. De KNRM maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar donateurs en vrijwilligers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten en diensten van de KNRM en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij de KNRM kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. 
 
Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op de website niet voor u beschikbaar zijn. 
 
De KNRM en andere websites
Op de sites van de KNRM treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De KNRM kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 
 
Wijzigingen
De KNRM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van de KNRM. 
 
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 22 september 2011
 

Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden
De website (www.knrm.nl) wordt onderhouden door de Stichting Koninklijke Nederlands Redding Maatschappij (hierna 'KNRM'). Op de inhoud en het gebruik van de website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. KNRM behoudt zich het recht voor deze website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze disclaimerpagina daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

 
Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de KNRM, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan KNRM zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van onze website, mag niets van onze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van KNRM.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. KNRM spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. KNRM sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De artikelen op de website worden voor een deel geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. KNRM sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website geplaatste artikelen uitdrukkelijk uit.
 
Beschikbaarheid
KNRM spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.
 
Hyperlinks
Hyperlinks op de website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan de KNRM.
 
De KNRM biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door KNRM worden onderhouden, noch de informatie op websites waarnaar op deze website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar deze website verwijzen.
 
Persoonsgegevens
Wanneer u contact opneemt met KNRM, vragen we u een paar gegevens in te vullen. KNRM zal deze informatie nooit aan iemand bekend maken, tenzij we verplicht worden door een overheidsinstantie in het kader van een inbreuk. De informatie kan wel gebruikt worden om u te informeren over onze producten diensten.
 
Doel van de verwerking van persoonsgegevens.
Indien u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
  • voor het beheer van ons donateurs- en vrijwilligersbestand, de sites en de aangeboden diensten. 
  • voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes. 
  • om u te informeren over updates en producten die uitgaan van KNRM.
Cookies
Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. U hebt ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat uw browser de aanmaak ervan verhindert.
 
Melding van schending van privacy
Indien u meent dat de KNRM onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om de KNRM daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@knrm.nl. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en de nodige maatregelen te treffen.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van onze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement.
 
Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden
telefoon: 0255 548454

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de activiteiten van de KNRM; Meld u aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.Agenda

Nationale Reddingbootdag
Landelijk, 2 mei 2015
 

Reddingbootdag IJmuiden
IJmuiden, 2 mei 2015
 

Reddingbootdag Dordrecht
Dordrecht, 2 mei 2015
 

Reddingbootdag Enkhuizen
Enkhuizen, 2 mei 2015
 

Alle activiteiten

Steun ons

Donaties
Acties
Reddingwinkel
Loffelijke initiatieven
Nalatenschappen
Bedrijfssponsoring
Geef tijd
Beweeg voor de KNRM

Waar wij zijn

Reddingstations
Lifeguardposten
Evenementen
Reddingmusea
Links
Reddingbootdag

Wie wij zijn

Vrijwilligers
Redder aan het werk
Beroepsorganisatie
Organisatievorm
Samenwerkingspartners
Historie

Wat wij doen

Redden en helpen
Radio Medische Dienst
Patientenvervoer
Fondsenwerven
Achteraf
Jaarverslag
Reddingwinkel

Jonge redders

Aanmelden
Spreekbeurt
Redder worden
Spelletjes
Prijsvraag

KNRM

Haringkade 2
1976 CP IJmuiden
Tel.: 0255 548454

    

Home | Sitemap | Privacy Statement | Disclaimer